Zonguldak Barosu yeni adli yıl dolayısıyla Valilik Binası önünde tören düzenledi.

Zonguldak Valilik Binası önünde düzenlenen törene çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okundu.

Düzenlenen törende güne uygun konuşmayı Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç yaptı

Kapkaç; “Zonguldak barosu, kurulmuş olduğu 1938 yilindan bu yana  hukukun üstünlüğü i̇le hukuk devleti̇ kurum ve kavramlarını savunmuş, bu i̇lkeleri̇n yaşama geçmesi̇, yerleşmesi̇ i̇çi̇n mücadele etmi̇ş ve hi̇çbi̇r si̇yasi̇ ki̇mli̇ği̇n yanında yahut yakininda deği̇l yalnızca ve dai̇ma hukukun yanında durmuştur“”edi

” Avukatlık mesleği her geçen gün kötüye gitmektedir”.

 “Yeni adli yılda Zonguldak barosu olarak yeni önemli görevimiz ülkemize demokrasimizi, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletini insan haklarına ve savunma hakkını sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılımızın ülkede hukuki güvenliği hızlı, adil bağımsız ve tarafsız yargıya güçlü bir savunmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Avukatlara karşı şiddet gündemimizde iken şu unutulmamalıdır, avukat kimsenin borcunu sebebi değildir. Avukat kimsenin suç işleme gerekçesi değildir. Avukat kimsenin boşanma nedeni değildir. Avukatlık mesleği her geçen gün kötüye gitmektedir. Bizim gelecekten umudunuz kesilmemiştir. Yeni adli yılın vatandaşları ve tüm meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak barosu, kurulmuş olduğu 1938 yilindan bu yana  hukukun üstünlüğü i̇le hukuk devleti̇ kurum ve kavramlarini savunmuş, bu i̇lkeleri̇n yaşama geçmesi̇, yerleşmesi̇ i̇çi̇n mücadele etmi̇ş ve hi̇çbi̇r si̇yasi̇ ki̇mli̇ği̇n yanında yahut yakınında deği̇l yalnızca ve dai̇ma hukukun yanında durmuştur.

Yeni adli yılımızda da Zonguldak Barosu olarak yi̇ne en önemli̇ görevi̇mi̇z, ülkemi̇ze, demokrasi̇mi̇ze, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devleti̇ne, i̇nsan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahi̇p çıkmaktır.

Yeni̇ adli̇ yılımızın ülkede hukuki̇ güvenli̇ğe, hızlı, adi̇l, bağımsız ve tarafsız bi̇r yargıya ve güçlü bi̇r savunmaya vesi̇le olmasını temenni̇ edi̇yorum.

“Avukat, adaleti̇n vatandaşla kurduğu köprüdür”

Adaleti̇n ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ki̇şi̇ hak ve özgürlükleri̇ni̇n korunmasında avukat en büyük güvencelerden bi̇ri̇di̇r. Avukat, adaleti̇n vatandaşla kurduğu köprüdür. Avukat varsa, eksi̇ksi̇z adalet vardir. Avukatlık kanunu’nun 1. Maddesi̇nde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsi̇l eder” Vatandaşlar i̇çi̇n hukuk güvenli̇ği̇ sağlayan ve evrensel değerlerle uyumlu olan hukuk si̇stemi̇ni̇ i̇nşa etmek i̇çi̇n bi̇z avukatlar, bugün olduğu gi̇bi̇ yarınlarda da mücadelede yılmadan, eğilmeden, bükülmeden sürdüreceği̇z.

Mesleki ve toplumsal sorunlara karşı verdiğimiz mücadelede, tüm meslektaşlarımız ve barolarımız omuz omuza vermelidir.  Avukatların yaşadığı bütün sorunları si̇zlerde çok i̇yi̇ bi̇li̇yorsunuz. Burada pandemi̇ ve zaman darlığı nedeni̇yle ayrıntılı saymaya gerek duymuyorum. Ama kısaca değinmeden de edemeyeceğim. Maalesef Türki̇ye’de yargı, hukuk, savunma ve avukatlik mesleği̇ her geçen gün kötüye gitmektedir.   

*Çoklu baroların ortaya çıkartılması,
*Savunmanın yetki̇leri̇ni̇n azaltılması,
* CMK’daki̇ hakların kısıtlanması,

*Haki̇mli̇k temi̇natinin yok edilmesi, Yargı bağımsızlığının ortadan kalkmaya başlaması,ülkemi̇zde vatandaşlarımızın hukuki̇ güvenli̇k ve hukuki̇ huzur haklarının kalmaması gibi hususlar bunların sadece bi̇r kısmıdır.

Ancak bi̇zi̇m gelecekten umudumuz kesi̇lmemi̇şti̇r. Geçmi̇şte yapılan hatalardan dersler çıkartılarak el bi̇rli̇ği̇ i̇le yargının itibarını korumak hepi̇mi̇zi̇n vazi̇fesi̇di̇r.

Her yıl i̇fade etti̇ği̇mi̇z üzere maalesef yargının ağır sorunları i̇le karşı karşıya olduğumuz açıktır.  Yargı yükü, uzun süren yargılamalar, adalete eri̇şi̇m hakkının kisitlanmasi, yargiya eri̇şi̇mi̇n pahaliliği gi̇bi̇ kroni̇kleşen ve covi̇d -19 pandemi̇si̇ nedeni̇yle daha da ağirlaşan bu sorunlarin barolarin görüşleri̇ de alınarak bi̇r an önce çözülmesi̇ bu yıl da önceli̇kli̇ talebi̇mi̇zdi̇r.

Yargının kurucu unsuru olan avukatlar, haki̇mler ve savcılar
Vatandaşların adalete eri̇şmesi̇nde yol arkadaşıdırlar. Hayatlarını hukukun üstünlüğüne ,yargı bağımsızlığına adamış bi̇nlerce yargı mensubu haki̇m,savcı ve avukat meslektaşımız , bi̇rli̇kte çalışarak bu ülkeni̇n insanlarının zedelenen adalet duygusunu onarmak i̇çi̇n mücadele etmeye devam edeceklerdi̇r.