TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube binasının yeni bir düzenlemesine karşı İmza kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanlığından,Enerji Bakanlığına,Çevre Şehircilik Bakanlığından,Zonguldak Valiliği, Belediye Başkanlığı ve TTK Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere bir metin hazırlandı

Kamuoyuna paylaşılan metin ve imza kampanyası şöyle; “Biz aşağıda imzası olan Maden Mühendisleri TMMOB’ye bağlı Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Öğretmenler, Öğrenciler, Akademisyenler, Sanatçılar, Maden İşçileri, Zonguldak Esnafı, Zonguldak Halkı ve Zonguldak Kenti olarak ilimizin tarihiyle özdeşleşmiş ve  mekânsal hafızası olan bu tarihi ve kültürel varlığı korumak amacıyla, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Zonguldak Valiliğini, Zonguldak Belediyesini, TTK Genel Müdürlüğü’nü bu kararından ve taleplerinden vazgeçmeye çağırıyoruz”

.

İşte o imza kampanyası metni

100 YILLIK MÜHENDİSLİK TARİHİMİZE VE ODAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ.BİNAMIZI RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA

T.C ZONGULDAK VALİLİĞİ’NE

T.C ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

57 YILDIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİNİN KULLANMAKTA OLDUĞU 114 YILLIK TARİHİ BİNANIN MÜLKİYETİNİN TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNDAN ALINARAK BİR BAŞKA AMAÇLA KULLANIMA SUNULMASI VE MADEN MÜHENDİSLERİ ODASININ TAHLİYESİNİN İSTENMESİ KABUL EDİLEMEZ.

Mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait olan 114 yıllık tarihi bina, 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmamakta olup ücretsiz olarak Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermiştir.

57 yıllık süre içerisinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası bilimden, emekten ve halktan yana tavrı ile kamucu politikaları savunmuş ve bu nedenle hiçbir zaman bu binanın mülkiyetine talip olmamakla kalmamış kamu malına sahip çıkan bir anlayış ile bu binayı kendi imkanlarıyla geliştirmiş ve kamuya karşı tüm idari ve hukuki görevlerini yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir.

Kentin tarihiyle özdeşleşmiş ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası uygulamalarıyla kamuya mal olmuş bu tarihi ve kültürel varlık statüsünde sayılabilecek bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi tarafından yürütülen bir çalışma ile bu tarihi süreç yok sayılarak siyasi iktidarın yerel politikacılarının asılsız iddiaları gerekçe gösterilerek siyasi ve ticari ranta devşirilmek istenmektedir.  

114 Yıllık tarihi binayı 57 yıldır büyük bir özenle koruyan, bila bedel geliştiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube hizmet binasının tahliye edilmesi sadece maden mühendislerine değil, Zonguldak maden işçilerine, kentine ve halkına karşı yapılmış bir ihanet olarak görüyor ve kabul etmiyoruz.

Biz aşağıda imzası olan Maden Mühendisleri TMMOB’ye bağlı Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Öğretmenler, Öğrenciler, Akademisyenler, Sanatçılar, Maden İşçileri, Zonguldak Esnafı, Zonguldak Halkı ve Zonguldak Kenti olarak ilimizin tarihiyle özdeşleşmiş ve  mekânsal hafızası olan bu tarihi ve kültürel varlığı korumak amacıyla, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Zonguldak Valiliğini, Zonguldak Belediyesini, TTK Genel Müdürlüğü’nü bu kararından ve taleplerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bu karardan vazgeçilmediği takdirde TMMOB Maden Mühendisleri Odasının bu amaçla vereceği onurlu mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ve onlarla birlikte kentimize ve tarihine sahip çıkacağımızın bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

İmza Formu100 YILLIK MÜHENDİSLİK TARİHİMİZE VE ODAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ.BİNAMIZI RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ. » TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI »