Ayıp etmişsin. Öğretmenlere lâfebeliği yakışmaz. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Uzun Mehmet Ereğli’de kömürü bulunca Der saadet’e götürüp teslim ettiğine dair belge var mı? Yoksa aynı köyden Uzun Mehmet diye bir adamın yaşadığını ben yıllardan beri kabul ediyorum. Ama kömürün Der saadet’e teslim edilmesi konusunda belge sıkıntım var. Şimdi sana bir kitap ve bir dergi ismi vereceğim.

  1. Türk Teknoloji Tarihi. Emre Dölen-Mustafa Kaçar. İstanbul 2003. Sayfa:104.
  2.  “Mağden” Türk Mağden Mühendisleri Cemiyeti Mecmuası, Numara: 1. Ocak 1936 Şubat-Mart, Zonguldak.

Bu kaynakları bulamazsan ilgili bölümleri ben sana internet adresinden göndereceğim. Bir bak bakalım, kömürü bulma ve işletme belgesi Osmanlı’da oluyor muymuş? Olmuyor muymuş? Ve ben Amasra konusunda nereden kaynak göstermişim.

Aşağıdaki mezar taşı fotoğrafları da sana yardımcı olur diye düşünüyorum. Ayrıca Uzun Mehmet’in aldığı devlet yardımlarıyla ilgili 100 ü aşkın resmi belge var bende.

Bu konuyu birçok kişi yazdı ve araştırdı. Ben biraz kılı kırk yararım. Necdet Sakoğlu’nun bu konuyla ilgili yazdıklarını Donald Quataert daha hasımsı şekilde yazmış gibi geldi bana.  Sabah Gazetesi’nde yazılanları Çağlar Keyder’den atıfla, senaryo olduğu imasında bulunuyor. 1903 yılında senaryo yaratmanın resmi ideolojiyle ne alakası varsa. Asıl buna kafa yormanın gerekli olduğunu vurguladım ama ne yapalım sen bunu anlayamamışsın, aynı şeyleri yazıp durmuşsun.

Uzun Mehmet’in Hacı İsmail tarafından zehirlenmesine de hiç katılmıyorum. Ben, Uzun Mehmet’in 1870’li yıllara kadar yaşadığına inanıyorum. Elimdeki belge:

“Mütevfa (ölü-ölmüş) Uzun Mehmet’in Maden-i Hümayun veznesinden alacağı olan 9.377 kuruşun gelen arz ve işarı üzerine Hafız Raşid Efendi’ye verilerek gönderildiğinden ulaşmasının beyan ve işarı 15 Şubat 1876 tarihli yazıyla haber verilmiş, paranın meclisi deavi marifetiyle yetim sandığına teslim olunduğu cevabı meclisten ifade kılınmış olmakla ol bab da. 16 Şubat 1876”  Şeklinde bir bildirim yapıyor.

Bu belge, “Kömürü bulan Uzun Mehmet” vurgusunu yapsaydı hiç şüphe kalmazdı. Fakat Osmanlı’da taşkömürünü bulan Uzun Mehmet gibi önemli bir şahsın, özellikle Havza yazışmalarında “Kömürü bulan” gibi bir tanımlamaya ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de “ budur” diyemiyorum.

Daha birçok şeyler var konuşulacak ama önce şunu belirteyim; Geçmişle ilgili yapılan sözlü tarih mutlaka ve mutlaka sair bir belgeyle desteklenmelidir.

Efendiliğe ve “tarih ahlakına” kalınca Gürdal Özçakır senden de, benden de sağlamdır.

Attın Recep ama yine vuramadın. Sağlıcakla kal.