Category Bilal Kara

Şiddet, insanların kendini var etme arzusudur

Şiddet, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Bir taraftan insanlar, şiddet yoluyla kendini var etmeye çalışırken, diğer yandan da medya şiddet programlarıyla reyting yapmaya çalışıyor. Peki, günümüzde şiddete neden ihtiyaç duyuluyor? İrfan Aktaş, Gazete Duvar’da, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Nükhet Sirman ile bir TV kanalında gündeme gelen “ailede şiddet” üzerine bir söyleşi […]

Yerel yönetim felsefesi üretim odaklı olmalıdır

Gündemin yerel seçimlere odaklandığı bugünlerde,yönetime aday olanlar başta olmak üzere, siyasi tercihi olmayan herkes, seçimlere ve seçilecek yönetimlere felsefi bir inanç yükleyerek beklentilerini dile getiriyorlar. Felsefi inançları doğrultusunda rakipleri karşısında da kendilerini konumlandırıyorlar. Yerel yönetimler, yerelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretirlerken seksen sonrası merkezi idarenin icazeti dışına çıkamadıve belediyelerle muhtarlıklar adeta umutsuz vaka oldu, devletin taşra […]

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

İttifaklardı, ortak adaydı, seçim kazandıracak adaydı derken seçim havasına girildiği günden bugüne ortam hep sertleşti. Sertleşmeye de devam edeceği şimdiden belli. Ne zaman yumuşamıştı ki derseniz, bence halkın beklentisi seçim havasının yumuşaması yönünde. Daha önceki bir yazımda Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere, iktidar oy kaybına uğrarsa, çiçeği burnunda başkanlık sistemi sorgulanır, sokağın ağzı bunu […]

Ortak katılım – Ortak yönetim= Demokratik kooperatifçilik

Pazarda insanlar birbirleriyle maddeler üzerinden ilişki kurarlar. Pazarda değişimin ortak değeriyse paradır. İnsan emeğinin içerildiği ve duyguların katılarak işlendiği pazardaki ürünler de diğer insanların ihtiyacını giderir. Bu hafta, şimdi zamanı mı, bu da nereden çıktı denebilecek bir konu kooperatifçilikten bahsetmek istiyorum. 1980 darbesi, kooperatifçiliği ve demokrasi istemlerinin cezalandırmış, özellikle KÖY KOOP yöneticilerini sıkıyönetim mahkemelerinde süründürerek […]

İktidarın soğanla sınavı

Yerel seçim sathına girildiği son günlerde AKP İktidarının yumuşak karnı soğan oldu. Şimdi soğanla sınav veriyor. Soğansa çiftçiye destek vermediği için hastalıktan çürüyerek iktidara adeta ders veriyor. Demek istiyor ki, başka iktidarlar ne kadar uğraştılarsa da tarımı senin kadar öldüremediler ama senin bize karşı bir kinin var, garazın var galiba. Hükümetin bütün çabalarına rağmen soğan, […]

İşçi sınıfının kontrolü ve Taylorizm

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve dünya dengesinin emperyalizmin lehine bozulması ile ABD ve AB sermayesi zaman kaybetmeden vahşileşmeye başladı. İlk örneği de 12 Eylül darbesiyle Türkiye oldu. Ucuz işgücü mantığıyla fabrikalarını Çin’e taşıyan emperyalist Batı, ucuz üretimle şişen piyasaları rahatlatmak için yeni pazarlara ihtiyaç duydu. Bu amaçla önce Balkanları ve Arap Baharı ile Afrika’yı, şimdi de […]