Category Bilal Kara

Kooperatifçilik gerçekten Başbabelası mı?

Sosyalizmin en önemli tezi, gönüllü insanlardan oluşan kooperatif üretim ve bölüşüm tarzıdır. Tıpkı Maçoğlu’nun yaptığı gibi. Kapitalistler için bu, ayağına takılmış bir pranga, bir baş belasıdır. Bilim, altyapının üstyapıyı belirlediğini söyler. Hukuku, yasaları, hak ve özgürlükleri, demokratik tutum ve davranışları, toplumun sahip olduğu her türlü örf, adet ve geleneksel yapıyı belirleyen ekonomidir. Her iki sistemi […]

Zonguldak’ın Kimliği Madenci, Ruhu Emektir

Yerel adaylar, sokağa inmeye başladılar. Ama cadde ve sokaklar sakinliğini koruyor sayılır. Adaylar seçmenle sıcak ilişki kurmak için daha çok mahalle ve ev ziyaretlerini tercih ederken bir yandan yerele ilişkin projeler ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama diğer yandan da genel merkezlerin söylemlerinin uzağına düşmemek için temkinli olmak zorundalar ve bu da onların elini kolunu bağlayan bir […]

Doğru pratik doğru teoridedir

Kim derdi ki, üç Y (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) üzerine gelen AKP İktidarının,“serbest piyasa” politikasından ödün vermeyeceğiz deyip de, tanzim satışlarla sebze meyve satmak zorunda kalacak? Bunun tek nedeni vardır, “yaşam felsefesi”ne inanmamak. Oysaki iktidar, gücünü yaşamadan alır. Siz ne yaparsanız yapın, yaşamın dayattıkları sizi pes ettirir. Kendini ideolojik olarak güçlü görüp,insanları peşinden sürükleyen ve kendisinin […]

Her sistemin kendi ayakları vardır

Otuz bir Martta yapılacak yerel seçimlerin, yerellikten çıkarılıp genel seçim havasına sokulacağında, toplum önceden hemfikirdi. Zira iktidarın buna ihtiyacı vardı. Çünkü herhangi bir oy kaybı “başkanlığı” tartışılır hale getirecekti. Seçimin favori sloganı biber, patlıcan, domates, soğan, tanzim satışlarolurken, taşeron işçilerin KİT’lerde kadro, memur ve emeklilerin 3600ek gösterge istemleri ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) iktidarın moralinibozuyorlar. […]

İnsan toplumun ürünüdür

İnsan, yaşadığı toplumun içine doğar, toplumsa ona istediği şekli verir. Sonuçta insan, kendi istediği gibi değil, toplumun istediği birey olur, çıkar. Topluma şekli ise, iktidarda kim varsa o verir. İnsan, ileriki zamanda zihinlerin, yabancılaşmış şartlanmalardan uzaklaşıp özgürleştiği ve insan aykırı dünyanın pratik eleştirisine, yani insanlığın kurtuluş mücadelesine ışık tuttuğu zamanda kendi şeklini almaya ancak başlar. […]

Yerel seçimler değişimin habercisi olabilir mi?

“Filozof Fontanelle, bahçıvanın sonsuzluğuna inanan bir gülün öyküsünü anlatır.* Gül, bahçıvanın sonsuzluğuna niçin inanır? Çünkü gül, bahçede hiçbir zaman başka bir bahçıvan görmemiştir. Metafizikçi de böyle düşünür, değişmeyi yadsır.” Ekonomik krizle birlikte, siyasal ve kültürel krizin birlikte yaşandığı ülkemizde, genel seçim havasına sokulan 31 Mart yerel seçimlerinin üretim, tüketimle birlikte yaşam tarzında bir değişim yaratması […]