14 Mart 2017 tarihli “Halkın Sesi” gazetesinde ‘TIP Bayramı’ ile ilgili olarak, “Zonguldaklıların TIP ile tanıştıkları ilk hastane MEMLEKET HASTANESİ”  başlığı ile “Zonguldak Nostalji”de yayınlanan bir yazım olduğu gibi yayınlanmıştır.

Bu yazının başlığında ki Zonguldaklıların TIP ile tanıştıkları ilk hastanetanımlaması bana ait değildir. Özellikle İkinci Meşrutiyet Devriminden sonra Zonguldak’ta irili ufaklı bir çok hastane açılmış ve özellikle cerrahi konusunda ve tıbbi sağlık konusunda bir çok doktor istihdam edilmiştir. Özellikle Fransız Şirketi’nin ve Sarıcazadeler’in hastaneleri en büyük ve  en iyileri olduğu gibi Bartın, Ereğli ve Safranbolu hastaneleri de mevcuttur. ‘Tıp’ ile  tanışmak ayrı, tam teşekküllü hastane ile tanışmak ayrı bir şeydir.

Aynı yazının altında: “Mimar Ahmet Kemalettin, hem Osmanlı son döneminde hem yeni kurulan cumhuriyetin ilk yıllarında çalışmalarıyla tanınan bir mimar. Zonguldak’ta Boyacıoğlu Ailesinin isteği üzerine  Devlet Hastanesini Projelendiren Mimar.

Boyacıoğlu ailesi daha sonra tüm gitmeme çabalarına rağmen Yunanistan’a mübadele edilerek gönderildiler.”

şeklinde açıklamalar vardır.

Bu açıklamalar özellikle Boyacıoğlu konusunda benim yanıldığımı ve  “Zonguldaklıların TIP ile tanıştıkları ilk hastane MEMLEKET HASTANESİ” olarak yayınlanan yazıdaki saptamalarımın tümünü ‘ıskartaya çıkarmıştır[1]’.

Benim “Memleket Hastanesi”yle ilgili ilk yazım yaklaşık “11 Eylül 2011[2]” tarihinde yine “Halkın Sesi” gazetesinde yayınlanmıştır.

O yazımda, Boyacıoğlu ve Mimar Kemalettin ile ilgili yeterli açıklamalar vardır.

Boyacıoğlu, Aralık 1319 (1903) tarihinde vefat etmiştir. 69 Nolu ocak,  Boyacıoğlu Anesti tarafından çalıştırılmıştır. Mirasçılarının da 1922 yılında Havza ile bir ilgisi kalmamıştır.

Ben, ilk defa Mimar Kemalettin ve Memleket Hastanesi ilişkisini “Abdullah Cemal’in Zonguldak Sancağı” isimli kitabını çevirirken gördüm.  Arşivimdeki bazı yazışmalar da durumu daha çok açığa çıkardı.

Mimar Kemalettin ile ilgili ilk yazdığım makalenin kaynağı Osmanlıca “Hayat” dergisidir. O dergi iki ciltti, gazeteci Ahmet Öztürk’den emanet aldıydım. Sonrada Halkın Sesi gazetesini Mustafa Özdemir aldığı zaman Ahmet, dergileri büroya bırakmamı söyledi. Dergileri Halkın Sesi gazetesi bürosuna bıraktım.

Yıllar sonra bir albümde Mimar Kemalettin’in eserleri yayınlandı ama Zonguldak Memleket Hastanesi yoktu. Turan Demirtaş ve Ekrem Zaman benim makalemden kalkarak onlara bir yazı gönderdi. Gelen cevapta özür vardı ve telafi edileceği söylendi.

Biz çocukluğumuzda Boyacıoğlu ve hastane ilişkisini, “Boyacıoğlu’nun, Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlılara isminin yazılı olduğu bir savaş topu verdiği ve bunun büyük taarruzda Türklerin eline geçmesiyle kendini affettirmek için hastaneyi yaptırdığı” şeklinde duyardık.

Ben, sağlam kanıt veya belge olmayınca ‘sözlü tarih’ veya ‘soğuk savaş’ söylencelerine değer vermem. Yinede bu işlerin öneminin farkında olduğuna inandığım bir kişi, bir şey yazdıysa, ciddiye de alırım. Yıllardan beri Zonguldak ile yaptığım araştırmalarda ‘Boyacıoğlu’ ile ‘Memleket Hastanesi’ ilişkisine rastlayamadım. Konuyla ilgili daha önce yazdığım yazıdan sonrada aynı gazeteden aynı şekilde bir karşı görüş yazılmıştı, o zaman gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu karşı görüşten sonra artık ‘Boyacıoğlu’ ve ‘Memleket Hastanesi’ ilişkisinin sağlam bir belgeyle ispat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu konuda bu iddia sahibinin gerekli belgeleri yayınlanmasını rica ediyorum.

Tarih yazmak veya tarihe not düşmek sorumluluk isteyen bir iştir. Hatırlatırım.

[1] Her hangi bir sebep dolayısıyla  değerini kaybetmiş, değersiz bularak bir yana atmak , işe yaramadığı için ayırıp  bir yana koymak.

[2] Bu tarih, yazının bilgisayarımda yazıldığı tarihtir. Gazetede bu günlerde yayınlanmış olmalıdır.