Milletvekili Demirtaş; “Resmi Açıklamalar Gerçeği Yansıtmıyor!”

Ünal Demirtaş: “Nüfusun Çoğu Riskli Yaş Grubunda!,

60 Bin Maden Emeklisi,10 Bin Maden İşçisi Var!,

Kronik Akciğer Hastalığı ve Kanser Vaka Sayısı Çok Yüksek!

Zonguldak’ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmediği Her An Çok Geç Olabilir”

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, coronavirüsün Zonguldak’ta çok riskli boyuta geldiğini ve acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Virüs Zonguldak’ın İçinde!

Ünal Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı  Zonguldak’a giriş çıkışların yasaklanması ile ilgili olarak da; “Açıklanan son önlemler içinde 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak’a da giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Bu da bir adım olmakla birlikte sorunun çözümüne bu aşamada hiçbir katkı sunmayacaktır. Coronavirüs Zonguldak’a girmiştir ve hızla yayılmaktadır. Kesin çözüm ivedilikle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesidir” dedi.

Sonuçları Vahim Olabilir!

Konuyu meclis gündemine bir soru önergesi ile taşıyan CHP’li Demirtaş; “Zonguldak’ta hastaneler daha şimdiden doldu. Sağlık personeli ve kişisel koruyucu ekipman eksik, 25 sağlık çalışanı enfekte olmuş durumda. Zonguldak, riski yüksek olan kent. Acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse çok vahim sonuçları olabilir”

Ünal Demirtaş, önergesinde şunları ifade etti;

“Resmi Açıklamalar Gerçeği Yansıtmıyor!

Maalesef güzel kentimiz Zonguldak, en çok coronavirüs vakasının ve ölümün görüldüğü iller arasındadır. Bu gün itibarıyla resmi açıklamalara göre Zonguldak’ta  vaka sayısı 197, ölüm sayısı ise 12’dir.  Ancak Zonguldak’taki coronavirüslü vaka sayısı ile hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yapılan resmi açıklamaların ise  gerçeği yansıtmadığı şüphesi günden güne artmaktadır.

Kronik Akciğer Hastalıkları Yoğun!

Zonguldak, diğer illere göre coronavirüs vakaları açısından çok daha fazla olumsuz faktörün birarada olduğu, yüksek risk taşıyan bir kenttir. Öncelikle Zonguldak nüfus yapısı açısından emeklilerin yoğunluklu olarak yaşadığı bir kenttir. Yani Zonguldak’taki nüfusun büyük çoğunluğu coronavirüs açısından riskli olarak tanımlanan 60 yaşın  üzerindeki gruptan oluşmaktadır. Bir diğer önemli nokta ise Zonguldak’ın madenci kenti olmasıdır. Ekonomisi madenciliğe dayanan Zonguldak’ta, 60 binin üzerinde maden emeklisi ve Türkiye Taş Kömürleri Kurumu ve özel maden ocakları ile birlikte  10 binin üzerinde maden işçisi  olan bir kenttir. Maden işçisi emeklileri ve maden işçileri de, coranavirüsü açısından en yüksek riskli gruplardandır. Madencilerde  özellikle üst solunum yolları hastalıkları çok yoğun olarak görülmektedir. Madencilerin çoğunluğunda meslek hastalığı olan pnömokonyoz, kronik akciğer hastalığı (KOAH) ve astım hastalığı gibi akciğer rahatsızlıkları  çok fazla görülmektedir. Ayrıca Zonguldak’ta termik santraller ve sanayi tesisleri nedeniyle yoğun bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Hava kirliliği nedeniyle Zonguldak’ta başta  akciğer kanseri vakaları olmak üzere birçok kanser vakası diğer illere göre daha yüksek oranda görülmektedir. Bu sebeplerle yüksek risk taşıyan  ilimiz Zonguldak, coronavrüsünün ölümcül etkilerinin en yüksek oranda görülme ihtimali olan illerin başında gelmektedir.

Önlemler Yetersiz Ve Etkisiz Kalıyor!

Zonguldak’ın demografik ve sosyolojik olarak barındırdığı bu yüksek riskli  tabloya rağmen coronavirüs sürecinin  başından itibaren alınan önlemler yeterli ve etkin düzeyde alınamamıştır. Özellikle umreden gelen hastalık taşıma riski barındıran 240 civarında vatandaşımızın, kontrolsüz şekilde, hiçbir tedbir alınmadan tüm ilçelerde sosyal hayata karışmalarına izin verilmiştir. Zonguldak yoğun olarak göç vermesi nedeniyle Zonguldak’ın dışındaki illerde bulunan vatandaşlarımız ve başka illerde bulunan öğrencilerimiz süreç başladıktan sonra kentimize geri geldiklerinde de özellikle salgının ilk başlarında hiçbir izolasyona tabi tutulmadan sosyal hayata karışmışlardır. Bir diğer önemli etken ise limana ro-ro tarzı yurtdışı gemilerin yanaşmasıdır. Herhangi bir kontrol olmaksızın yanaşan, belli bir süre kentimizde kalan bu gemiler de coronavirüs vakalarının Zonguldak’ta artmasında ayrı bir etken olmuştur. Ayrıca yurtdışından gelen vatandaşlarımız yine hiçbir tedbir alınmadan sosyal hayata karışmışlardır. Özellikle test kitlerinin ülkemize geç gelmesi ve doğal olarak Zonguldak’a da geç gelmesi ve test yapılan vatandaş sayısının çok az olması da coronavirüs vakalarının hızlı şekilde artmasında başka bir etken olmuştur. Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da vatandaşlara iyi niyetle  “evde kalmaları”  yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. Ancak çalışmak zorunda olan pek çok vatandaşımız, zorunluluktan çalışmaya devam etmiştir. Sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına yeterince uyulmamıştır.  Bu sebeplerle valilik, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları tarafından iyi niyetle alınan önlemler son derece yetersiz ve etkisiz kalmıştır. Bütün bunlar virüsün Zonguldak içinde dolaşımını ve yayılmasını arttıran önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmıştır.  Sonuç olarak Zonguldak’ta coronavirüs diğer illere göre çok daha hızlı bir şekilde yayılmış, vaka ve ölüm sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Bu sebeplerle Zonguldak şu anda coronavirüs nedeniyle yüksek risk taşıyan illerin başında gelmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi Ve Yatak Kapasitesi Düşük!

Zonguldak, hastaneler ve sağlık kurumları açısından da coronavirüs çıkmadan önce de yoğun bakım ünitesi, yatak kapasitesi, başta uzman doktor olmak üzere sağlık personeli açısından çok önemli eksiklikleri olan bir ilimiz idi. Vaka sayısının önemli bir artış gösterdiği, ancak henüz en üst düzeye ulaşmadığı şu günlerde bile coronavirüs mücadelesi için tespit edilen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde yataklı servisler ile yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğu, coronavirüs şikayeti olanların Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yönlendirildiği ifade edilmektedir. Hastanelerdeki fiziksel ve ekipman yetersizliğinin yanı sıra sağlık çalışanı sayısında da Zonguldak’ta çok büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. Var olan sağlık personelinin yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipmanı bulunmamaktadır. Sağlık kurumlarında sekreter, hasta bakıcı, temizlik görevlisi gibi çalışanlara kişisel koruyucu ekipman şu ana kadar hiç verilmediği veya çok yetersiz verildiği iddia edilmektedir. Pek çok sağlık çalışanı hem kendisini ve ailesini hem de gelen hastaları riske sokabilecek koşullarda çalışmaktadır. Nitekim şu ana kadar 25’in üzerinde sağlık çalışanı coronavirüsüne yakalanarak enfekte olmuştur. Sayıca yetersiz personelle canla başla çalışan, çok büyük fedakarlıklar yapan doktordan, temizlik işçisine, hemşireden sekreterine kadar tüm sağlık çalışanlarına, her şeyden önce maske, eldiven, dezenfektan, tulum vs. gibi  kişisel koruyucu ekipmanların yeterli düzeyde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlık personeline de sık periyotlarla test yapılması gerekmektedir. Hem şu aşamada dahi sağlık personelinin yetersiz olması, hem de önümüzdeki günlerde coranavirüsüne bağlı vaka sayısında büyük artışlar beklenmesi nedeniyle diğer illerden acil olarak geçici Zonguldak’taki hastanelere personel takviyesi yapılması gerekmektedir.

Zonguldak’ı Evde Tut!

Ülkemizdeki  coronavirüse bağlı vaka  ve ölüm sayısı  göz önünde tutularak, hastalığın ulaştığı aşama itibarıyla tüm Türkiye’de ivedilikle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekmektedir. Hastalık artık “evde kal” aşamasından çıkmış “evde tut” aşamasına geçmiştir. Ancak her ne kadar, tüm Türkiye’de ekonomik gerekçeler ile veya başka gerekçeler ile sokağa çıkma yasağı ilan edilemiyorsa da;  ilimizde hızla artan  vaka ve ölüm sayısına bağlı olarak hastalığın geldiği bu günkü aşama, Zonguldak’a özel koşullar olması, hastalığın diğer illere göre daha yüksek risk taşıması ve bu durumun ilerde ortaya çıkabilecek daha ölümcül olaylara yol açabilme potansiyelinin olması gibi nedenler göz önünde tutarak Zonguldak’ta ivedilikle sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmemesi halinde ise, “görünmez katil” corona virüsüne bağlı İtalya ve İspanya örneklerinde olduğu gibi vahim tabloların yaşanması kaçınılmazdır.

Çalışanlara Devlet Sahip Çıkmalı!

Elbette sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra da başta çalışanlar olmak üzere, çalışan veya  çalışmayan tüm vatandaşlarımızın geçimlerinin sağlanması için salgın tehlikesi geçinceye kadar devletimizin asgari ücret düzeyinde destek olması gerekmektedir. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın doğalgaz, elektrik, su, kira vs. gibi zorunlu ödemelerinin salgın tehlikesi geçinceye kadar ertelenmesi gerekmektedir. Yine esnafımızın kredi, çek, senet, vergi, SGK primi gibi ödemelerinin salgın tehlikesi geçinceye kadar ertelenmesi gerekmektedir. Büyük devletler zor günlerde belli olur. Devlet babalığını zor günlerde mağdur vatandaşının yanında durarak gösterir. Bu nedenle tüm  vatandaşlarımızın mağduriyeti  giderilmelidir.

Sahra Hastanesi Kurulacak Mı?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

  • Zonguldak genelinde, önergenin verildiği tarih ve önergenin yanıtlandığı tarih itibari ile coronavirüs nedeniyle enfekte olan kişi sayısı ve hayatını kaybeden kişi sayısı kaçtır?
  • Zonguldak’ta soru önergesinin verildiği tarih ve önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla kaç kişiye test yapılmıştır? Bu sayının artırılması düşünülmekte midir?

3) Hastalığın geldiği aşama itibarıyla tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edecek misiniz? Eğer tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan etmeyecekseniz,  ilimizde hızla artan  vaka ve ölüm sayısına bağlı olarak hastalığın geldiği bugünkü aşama, Zonguldak’a özel koşullar olması, hastalığın diğer illere göre daha yüksek risk taşıması ve bu durumun ilerde ortaya çıkabilecek daha ölümcül olaylara yol açabilme riskinin yüksek olması gibi nedenler göz önünde tutarak Zonguldak’ta ivedilikle sokağa çıkma yasağı ilan edecek misiniz?

4) Eğer Zonguldak’ta bu aşamada sokağa çıkma yasağı ilan etmeyecekseniz, ilerde vahim olayların yaşanmasından kim sorumlu olacaktır?

5) Zonguldak’ta mevcut hastane ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitesi ne kadardır? Bu kapasite coronavirüsü hastalığına bağlı vaka sayısının geldiği aşama itibarıyla yeterli midir? Zonguldak’ta vaka sayısının artması halinde yoğun bakım kapasitesini artırmak için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde Zonguldak’ta ki vakalarda artışlar olması halinde sahra hastaneleri kurulması vs. gibi tedbirleri almayı düşünmekte misiniz?

6) Maalesef Zonguldak’ta görev yapan sağlık çalışanlarının sayısı normal zamanlarda da çok yetersiz iken, bugün itibarıyla 25’in üzerinde sağlık çalışanı da corana virüsüne yakalanması nedeniyle sağlık hizmetlerinde büyük aksamalar yaşanmaktadır. Ayrıca önümüzdeki günlerde de coranavirüsüne yakalanan hasta sayısında da artış yaşanacağı beklendiğinden, diğer illerden salgın tehlikesi geçinceye kadar Zonguldak’a ilave sağlık çalışanı görevlendirilmesi planlanmakta mıdır?

7) Zonguldak’ta Coranvirüsü ile mücadele eden sağlık personeline hastalığın başladığı günden itibaren ne kadar maske, eldiven, dezenfektan, tulum vs. gibi  kişisel koruyucu ekipmanlar verilmiştir? Bu sayılar sizce yeterli midir?

8) Zonguldak’ta hastanelerde ve sağlık kurumlarında sekreter, hasta bakıcı, temizlik görevlisi gibi çalışanlara da maske, eldiven, dezenfektan, tulum vs. gibi  kişisel koruyucu ekipmanlarının verilmediği veya yetersiz düzeyde verildiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise bunun sebebi nedir? Bundan sonra bu ekipmanların sağlık çalışanlarına yeterli sayıda vermeyi düşünüyor musunuz?

9) Zonguldak’ta günlük test sayısını artırmayı ve sağlık çalışanlarına periyodik ve sık olarak test yapılmasını düşünüyor musunuz?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: