Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinin esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı,27 Ekim 2020 tarihinde 81 ilde TÜRK-İŞ bölge ve il temsilciliklerinde basın açıklaması yaptı.

Emeğin Başkenti Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda düzenlenen TÜRK-İŞ’in basın açıklamasını Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız yaptı.

Basın açıklamasına TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız şunları söyledi: 

Güvencesizleştirme Ve Sendikasızlaştırma Paketidir

 

“Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi.

“İstihdam paketi” adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere “istihdam kolaylığı sağlayacağı” iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üstü olmasına neden olacaktır.

Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz.

İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor.  

İşsizlik Sigorta Fonu, İşvereni Teşvik Fonuna Dönüştü 

İşsizlik Sigortası Fonu, işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik, muafiyet, af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır.

Türk-İş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir.

Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız yaptırmayacağız! Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır.  

Bugün Rüzgar Eken, Yarın Fırtına Biçer 

Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz, İstihdamı artıracız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez! İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz!

Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz! İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez! TBMM’deki söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sitmaya razı etme düzenlemesidir! Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir! İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir:Mücadele mücadelemücadele! Yaşasın Türk-İş! Yaşasın Ekmek Barış Özgürlük Mücadelemiz!”.Basın açıklaması sırasında “Kıdeme uzanan eller kırılsın” sloganı atıldı.