Zonguldak Kadın Platformu kadı cinayetleri konusunda iktidarın uygulamalarına tepki gösterdi. TBMM, cinsiyet eşitliğinde yine sınıfta kaldığına dikkat çektiler

Kadın Platformu adına açıklama yapan Eylem Kabarık şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zonguldak Kadın Platformunun da bileşeni olduğu Eşik’ten açıklama: TBMM, cinsiyet eşitliğinde yine sınıfta kaldı.

Tatil yeter, derhal özel bir oturum düzenleyin; kadına karşı şiddetin, cinskırıma dönüşen kadın cinayetlerinin nasıl önleneceğini tartışın!

Bu yıl TBMM’nin açıldığı 15 Ekim 2020 tarihinden bu yana;

 • Meclis’in İstanbul Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin denetim görevi: YERİNE GETİRİLMEDİ
 • GREVIO Türkiye Raporu’nun resmi çevirisi: YAPTIRILMADI, MECLİS’TE GÖRÜŞÜLMEDİ
 • Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar: GÜNDEME ALINMADI
 • TBMM Başkanı’nın herhangi bir demeci, çabası, girişimi ve hatta vaadi: YOK
 • TBMM Genel Kurulu kürsü konuşmalarında dile getiren: YOK

EŞİK olarak bu yüzden TBMM Başkanlığı’nı Anayasa ve İstanbul Sözleşmesi’nin 70. Maddesi uyarınca kadınların hayat haklarına sahip çıkmaya ve kadına karşı şiddeti önleme konusundaki parlamenter denetim görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için muhalefet partileri de dahil ilgili tüm kesimleri katarak Türkiye’nin bu konudaki ortak yol haritasının çıkartılmasını talep ediyoruz.

Meclisin bu görevini yerine getirmesi için TBMM Başkanlığı’nı ve iktidar partisini zorlamak muhalefetin de görevi. Muhalefet partilerini de kadın hareketinin taleplerini desteklemeye ve TBMM’de özel oturum düzenlenmesi için çalışmaya davet ediyoruz.

Son raporumuz da söylediklerimizin haklılığını gösteriyor:

16 Aralık 2020 ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında TBMM’de;

 • Sadece bir Meclis Genel Görüşmesi yapıldı, o da kadınları konu almadı
 • Genel kurullarda ancak 20 kadın, 1’i aleyhte olmak üzere 8 erkek milletvekili ‘kadın’ dedi.
 • 3 grup toplantısından yalnızca 1’inin 1 dakikasında kadınların yaşadığı şiddet yer aldı.
 • 68 kanun teklifinden sadece 8’i kadınlarla ilgiliydi.
 • 49 meclis araştırma önergesinden yalnızca 1’inde engelli kadınlar vardı.
 • 1062 yazılı soru önergesinden ancak 10’u kadınların yaşadığı sorunlara değindi
 • 88 basın toplantısından yalnızca 2’si kadın cinayetlerine işaret etti
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini içeren kanun teklifleri, soru önergeleri, meclis araştırma talepleri yine kabul edilmedi.

Geçtiğimiz aralık ayında 2021 Bütçesi’ni hiçbir muhalefet itirazını ya da önerisini dikkate almadan; kadınların taleplerini görmezden gelerek olduğu gibi iktidarın gönderdiği haliyle kabul eden; üstüne bir de sivil toplum kuruluşlarının anti demokratik uygulamalarla denetim altına alınmasına, hatta kapatılmasına yol açabilecek Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif’i kanunlaştıran TBMM, kadınlar ve sivil toplum için çok yararlı çalışmalar yapmış gibi 27 Aralık gecesi tatile girmişti, halen tatilde.

Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK olarak talep ettiğimiz konuları, yeni yasama yılında meclisin gündeminde görüp görmeyeceğimizi henüz bilmiyoruz; ancak görmek istemediklerimizle, yıllarca ısrarla geri çevirdiklerimizle yeniden karşılaşma ihtimalimiz yüksek görünüyor. Çünkü kulislerden sızanlar ve kimi ısmarlama haberler, asla görmek istemediklerimizle ilgili hazırlıklara hiç ara verilmediğini gösteriyor.

Merak ediyoruz; önümüzdeki günlerde karşımıza çıkarılacak olan 4. Yargı Reformu Paketi’nde, mesela kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için gerekli adımlar olacak mı; yoksa yıllardır gündemde tutulan Medeni Yasa değişikliği yapılarak yoksul kadınların nafaka hakkı mı gasp edilecek? Ya da artık ‘cinskırım’ halini alan kadın cinayetlerini önlemek için İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin uygulanmasına yönelik bir reform mu olacak bu; yoksa bu paket de kadınların kazanılmış haklarının budanmasına mı yarayacak? Yoksa defalarca püskürtüp geri çektirdiğimiz çocuğa yönelik cinsel istismar suçu hükümlülerinin affı (TCK 103 affı), ‘genç evlilik mağduriyetlerini gidermesi (!)’ propagandaları eşliğinde, reform sosuna bulanmış olarak yeniden ısıtılıp önümüze mi konacak?

Biz hazırız; merakla bekliyoruz.

Ancak bu arada tatilden dönecek meclise şimdiden bir ev ödevi veriyoruz:

Derhal özel bir gündemle toplanın; kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin nasıl önleneceğini tartışın!

Çünkü bugüne kadarki izleme raporlarımıza göre sınıfta kaldınız, biraz çalışın.

Artık yeter!

Cinskırım var!

Meclis göreve!

Özel gündemle toplanın!

Etkin önlemler için ortak politika geliştirin!

Sözleşme, yasa dahil her türlü politikanın etkin uygulanışını Meclis olarak denetleyin!”