Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk Filyos’ta TPAO’ya idari bina ve lojman yapımı için devri söz konusu olan radarın 1. derece, subay-astsubay lojmanlarınınsa 3. derecede arkeolojik sit alanında olduğunu söyleyerek, “Ülkeye doğal gaz rezervi kazandırıyoruz denerek bu alanların tahribine göz yumulamaz. Sayın Ömer Ünal ve TPAO buraların statüsünü bozup yapılaşmaya gitmeyi aklından bile geçirmemelidir” dedi.

Zonguldak Çevre Koruma Deneği Başkanı Ahmet Öztürk 1. derecede arkeolojik sit alanı olarak mutlak korunması gereken alan statüsünde olan Filyos radar tepesinin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) lojman ya da yönetim binası olarak devrine karşı çıktı. Öztürk açıklamasında, “Filyos Belediye Başkanı Sayın Ömer Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beldelerinde bulunan radar binası ve subay-astsubay lojmanlarının TPAO’ya devredileceğini, devrin hemen ardından da yönetim binası ve personel lojmanları yapımına başlacağını açıkladı. Ünal, hayretle okuduğumuz paylaşımında, konuyla ilgili TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile radar binası ve lojmanlarda inceleme yaparak, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade etti. Zonguldak’ın talan edilen doğa, tarih, kültür değerlerinden arta kalan az sayıdaki varlığı korumak için sözcüğün tam anlamıyla çırpınan kişiler olarak, bu gelişmeden büyük endişe duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü sözü edilen yerlerden radarın olduğu bölge 1. derece, subay-astsubay lojmanlarının olduğu bölge de 3. derecede arkeolojik sit alanıdır. Ülkeye doğal gaz rezervi kazandırıyoruz denerek bu alanların tahribine göz yumulamaz. Sayın Ömer Ünal ve TPAO buraların statüsünü bozarak yapılaşmaya gitmeyi aklından bile geçirmemelidir” dedi.

Burayı İmara Açmak Açıkça Yasaya Aykırıdır Ve Suç Teşkil Etmektedir 

Öztürk açıklamasını, “Subay astsubay lojmanlarının olduğu 3. derece sit alanı, ancak koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Burada yapılacak tüm çalışmalar mutlaka ilgili müze müdürlüğü ve koruma kurulu onayı ile yapılmalıdır. Radarın bulunduğu 1. derece arkeolojik sit alanında ise 5879 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı ilke kararı uyarınca, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında hiçbir işlem yapılamaz. Bu alanlarda, hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. Hal böyleyken bu mevkiinin lojman ya da idari bina yapılmak üzere TPAO’ya devri, alanın imara açılması anlamına gelmektedir. Açıkça yasaya aykırı bu durum, ayrıca suç da teşkil etmektedir” dedi.

Buraların Korunması İçin En Büyük Görev Filyos Belediyesine Düşmektedir 

Öztürk açıklamasını, “Filyos Nehri’nin binlerce yılda sabırla oluşturduğu bölgenin en önemli tarımsal alanlarının betonlanarak, bölgenin gıda güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü, en önemli temiz su kaynağının kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı yetmiyormuş gibi, bir de dünya mirası olan arkeolojik alanlar tahrip edilmek isteniyor. Bahse konu alanlar, her türlü değeri acımasızca talan edilip umarsız bırakılan Zonguldak’ın elde kalan son ziynetidir. Hem doğal, hem de arkeolojik açıdan paha biçilmez değerde olduğu gibi, kentin gelecek planlamasında da önemli yer tutmaktadır. Tüm doğallığı ve tarihi birikimiyle olduğu gibi koruyup gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Bu konuda en büyük sorumluluk da Filyos Belediye Başkanına düşmektedir. Sayın Ünal’a bu görevini hatırlatıyor, başta arkeolojik değerler, doğal plajlar olmak üzere Filyos’un doğal, tarihsel dokusunu korumak için çaba harcamaya, kendine dayatılan imar baskılarına karşı çıkmaya davet ediyorum” diyerek tamamladı.