İbrahim Damatoğlu’nun Şanlıurfa’ya sürgün edilmesini görüşen Zonguldak İdare Mahkemesi, PTT’ye, adeta kamu yönetimi dersi verdi: “Objektif kriterleriniz yok. Takdir yetkiniz sınırsız değil. 1,170 kilometre mesafeye nakil kabul edilemez. Sendika yöneticilerinin nakilleri bu şekilde yapılamaz.”  

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonuna (KESK) bağlı, Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber Sen) Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, personel ihtiyacı gerekçesiyle görev yaptığı Kilimli PTT şubesinden, Suriye sınırındaki Şanlıurfa Akçakale’ye sürgün edildi. Sürgüne itiraz eden Damatoğlu, Zonguldak İdare Mahkemesinde, yürütmeyi durdurma istemli dava açtı. Mahkemeye savunma veren PTT Genel Müdürlüğü, Akçakale’de sınır ötesi görevlendirme ve sosyal yardım ödemelerinde kalabalık oluştuğu, personel ihtiyacının bulunduğu, işlerin aksatılmaması adına atama yapıldığı, idarelerin takdir haklarının mevcut olduğu, yapılan atamanın kamu hizmetinin etkin ve verimli işlemesi gayesiyle yapıldığını iddia etti.

Norm Kadrosu Dolu Olan Yere, Kadrosunda İki Eksiği Olan Yerden Atama Yapılmış 

Konuyu değerlendiren mahkeme, PTT’den norm kadroları istedi. Gelen yanıtta Akçakale ilçesinde 5 norm kadronun tamamının dolu, 5 kişilik norm kadrosu bulunan Kilimli şubesinde ise 2 kadronun boş olduğu bildirildi. Mahkeme kararında, “Gelen cevabı yazıda açıkça görüleceği üzere davacının atama öncesi görev yaptığı yerde de norm kadro açığı olduğu” tespitinde bulunarak, “Bununla birlikte davacının sendika yöneticisi olduğu, çalıştığı yerde personel ihtiyacı olan sendika yöneticisi davacının ihtiyaç sebebiyle başka bir yere naklen atanmasında hangi objektif kriterlerin değerlendirildiğine dair gerekçenin açık ve kesin bir şekilde ortaya konulmadığına” hükmetti.

Sendika Yöneticilerinin Görev Yerleri Sebepsiz Şekilde Değiştirilemez 

Mevzuat hükümlerine göre, iş yeri sendika temsilcilerinin sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe görev yerlerinin değiştirilemeyeceğinin mevzuatın amir hükmü olduğunu söyleyen Mahkeme, “Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz” hükmünün de yasalarda mevcut olduğunu hatırlattı.

1170 Kilometre Mesafeye Atama Yapmak Ne Demek 

Atama yapılan ilçeler arasındaki mesafeye de vurgu yapan Mahkeme, “Mevcut atamaya konu iki yer arasında 1.170 km mesafe olduğunu” söyleyerek, kararında, “Hizmetin rasyonel ve daha sağlıklı işlemesi adına ihtiyaç olan yere daha yakın mesafede şartları daha uygun kişilerin varlığının araştırılmasının kamu menfaatine uygun olacağı, takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, idarelerin hangi saikle hangi objektif kriterlere dayalı olarak ihtiyaç olan yere kamu görevlilerini naklettiğini ortaya koyması gerektiği” hükmüne de yer verdi.

Herhangi Bir Disiplin Suçu Da Bulunmuyor 

Damatoğlu’nun sicil dosyasını da inceleyen Mahkeme, “Davacının çalıştığı yerde performans düşüklüğü, disiplini bozduğu veya diğer atanabilmeye gerekçe vakıalara dair bilgi ve belgenin de bulunmadığı, çalıştığı yerde personel ihtiyacı olan sendika yöneticisi davacının ihtiyaç sebebiyle başka bir yere naklen atanmasında hangi objektif kriterlerin değerlendirildiğine dair gerekçenin açık ve kesin bir şekilde ortaya konulması gerekmekte olup, davacının Şanlıurfa İli Akçakale İlçesine atanmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır” dedi.

Dava Konusu İşlemin Hukuka Aykırılığı Açıktır 

Mahkeme kararını, “Öte yandan, dava konusu işlemin naklen atama işlemine ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” şeklindeki ifadelerle açıkladı.