Genel Maden İşçileri Sendikasının her ay yaptığı 1 çalışan, bir ev hanımı eş ve 2 çocuktan oluşan çekirdek madenci ailesini kapsayan Gıda Harcaması Araştırmasını oluşturan harcama gruplarında Ocak 2021’de şu değişimler gözlemlendi. “2021 Ocak ayında 4 kişilik bir madenci ailesinin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 149 TL artış ile 7.245 TL oldu.” açıklandı 

Yapılan araştırmada oranlar şu şekilde verildi; “Ocak 2021’de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında arttı. Mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 46,35 seviyesinde gerçekleşti. Gıda harcamasını oluşturan gruplarda toplam artış ise aylık yüzde 36,45 seviyesinde oldu.

Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 19,36 düzeyinde gerçekleşti.Gıda harcamasında meydana gelen aylık binde 2,10’luk artış aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 53,85 TL bir ek yük getirdi.

Buna göre Ocak 2021’ de Zonguldak’ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2.603.85 TL oldu.

Ocak 2020’de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 1.04 oranında artmış, mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 35,45 seviyesinde gerçekleşmişti.Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 20,31 düzeyinde gerçekleşmişti.

2019 Kasım ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen Covit 19 virüsünün (korona) ülkemizi de etkisine aldığı Mart-Ocak dönemini kapsayan 11 aylık dönemde mutfaktaki artış ise yüzde12.25 düzeyinde oldu.

Ocak 2021-Aralık 2021 dönemini kapsayan 2.825,90 TL yeni asgari ücret Ocak 2021 ayında 4 kişilik ailenin sadece mutfak giderini karşılayabiliyor. Asgari ücretin mutfak harcamasından geri kalan 222,05 TL ile aile kira, giyim, yakacak, eğitim vb. diğer harcamalarını karşılamak zorunda. Ailenin sadece mutfak giderini karşılayabilecek düzeydeki asgari ücret çalışanların hangi koşullarda yaşam savaşı verdiğini ortaya koyuyor.”