Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğünce 12 Mart 2021 tarihinde video konferans yöntemi ile ‘’Sanayi Kapasite Raporları Bilgilendirme Toplantısı’’ yapıldı. Toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kayhan, Oda Sicil Görevlileri Cengiz Çevik ve Burak Yorulmaz katılım sağladı.

TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, kapasite raporlarının düzenlenmesi süreçlerinin büyük bir kısmı halen otomasyon ortamında yapılıyor. Hazırlıklarını tamamlanmak üzere olduğunuz yeni düzenlemeler ile çok yakında işletmelerin müracaat aşaması da dahil tüm süreçler otomasyon ortamında yürütülecek dedi. Sanayi kapasite raporu almanın işletmelere sağladığı avantajlardan da söz eden Dündar, işletme sahiplerini ve yöneticilerini bilgilendirerek sanayi kapasite raporu almaları konusunda  farkındalık oluşturmalıyız dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir kapasite raporları ile ilgili açıklama yaparak, kapasite raporu; üretim yapan tüm özel ve tüzel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren  alınması zorunlu olan bir belgedir. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için Odamız internet sayfasından temin edilen Kapasite Raporu Müracaat Formu doldurularak ve ekinde istenilen kapasite raporunun düzenlenmesi İçin gerekli belgeler sağlanarak Odamıza başvurulması gerekmektedir.

İmalat sanayi, ihracat , ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Kapasite Raporları;

-Yatırım Teşvik Belgesi,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi,

-Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

-Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

-Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

-Resmi ve özel ihalelerde,

-Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

-Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

-Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

-İmalatçı belgesi alımında,

-Vergi incelemelerinde,

-Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde,

kullanılmaktadır.

Üretim yapan, gerek kamu gerekse özel sektör  işletmelerimizi, kapasite raporu alarak devletimizin sağladığı avantajlardan faydalanmaya davet ediyorum dedi.