TÜBİTAK 2204 A 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ön değerlendirme aşaması sonuçlanarak Zonguldak’tan 2019/ 2020 eğitim- öğretim yılında 3 proje Ankara Bölge sergisine davet edilirken bu yıl  2020/ 2021 eğitim- öğretim yılında proje başvuruları, ilgili jüriler tarafından ön değerlendirmeleri yapılmış ve 14 Proje Zonguldak İl Milli  Eğitim Müdürlüğü adına proje sahipleri belirlenerek  Ankara Bölge sergisine davet edilmişti. 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ankara  Bölge Aşaması proje değerlendirmeleri 25- 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Ankara bölge aşaması değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan projeler 24-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye final sergisine davet edilecekler.

TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Yarışma, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenmektedir.

Bu yarışma, Türkiye genelinde 12 bölgede yapılmaktadır. Her bölge için bir il, merkez olarak seçilmiştir. Zonguldak ilinden müracatı yapılan projeler Ankara bölgesinde değerlendirilmektedir. Her bölgenin il merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından yarışmalardan sorumlu Bölge Koordinatörü ve Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmekte, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van bölge merkezi illerdir.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; 2019/ 2020 eğitim- öğretim yılında bölge sergisine davet edilen proje sayısının 3 iken  2020/ 2021 eğitim- öğretim yılında 14  projenin Ankara Bölge finallerinde ilimizi temsil ettiğini belirterek bölge sergisine kalan projelerdeki bu artışın ilimiz adına  memnuniyet verici olduğunu, ülkemizin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak profilde öğrencilerimizin yetiştirilebilmesi için, bilim temelli, milli teknoloji hamlesine katkı sunacak,2023 MEB Vizyon belgesinde yer alan  amaç ve hedefler doğrultusunda; problem çözme becerisi gelişmiş, düşünen, araştıran,  21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesi açısından öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri  projelerde görev almalarını önemsediklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Zonguldak’ta öğrencilerimizin potansiyellerini geliştirecek çok fazla proje üretilebileceğini belirterek; Projelerin müracat aşamasında, proje yönetim sürecinde öğrencilere rehberlik eden okul yöneticilerine, branş-alan öğretmenlerine, projelerde görev alan öğrencilere, destek olan öğrenci velilerine, projelerin hazırlık aşamasında işbirliği yapan tüm kurumların temsilcilerine, TÜBİTAK’a teşekkür etti.