Konuyla ilgili olarak KESK’e Bağlı Eğitim-Sen yapılan açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Kadınlara yönelik her türden şiddetin son bulmasını savunan Eğitim Sen, kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebinin doğuştan gelen farklılıklar olmadığı bilinciyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin, tüm iş yerlerinde ve eğitim alanında uygulanması amacıyla yoğun faaliyet yürütmüştür. Sendikamız, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredatın ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde gözden geçirilip değiştirilmesi için birçok çalışma yürütmüş ve MEB’e önerilerini sunmuştur. Aksi uygulamaları teşhir etmiş ve takipçisi olmuştur.

Bu nedenle, kadınları her türden şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, ortadan kaldırmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin hukuka aykırı bir şekilde feshi, hem sendikal mücadeleyi hem de kadın mücadelesini geriye götürmeyi, şiddetin kurumsallaşarak devamını hedeflediğinden, sendikamız sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin; anayasaya aykırılığı itirazıyla birlikte yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay’a dava açmıştır.”denildi