TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin 2017-2018 yıllarına ait hesapları görüşülürken, komisyona şehit madenci aileleri için verilen önerge damga vurdu.

Bu hafta çarşamba günü gerçekleşen görüşmelerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz’ın, mevcut yasadaki süre sınırı nedeniyle şehit madenci yakınlarına kamuda tanınan haklardan faydalanamayan aileler için kamuoyu oluşturma adına vermiş olduğu önergesi Ak Partili komisyon üyelerince reddedildi.

Komisyona katılan muhalefet partisi milletvekillerinin tam destek verdiği önerge ile maden şehitleri arasında ayrıma yol açan mevcut yasadaki süre sınırının kaldırılması için, TTK’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunması isteniyordu.

Yavuzyılmaz; “Emeğin başkenti Zonguldak’ın bağrından çıkmış, Türkiye madencilik tarihinin öncüsü ve müesseselerinde binlerce madencinin şehit olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumuna, yasadan faydalanamayan yaklaşık 500 şehit madenci ailesinin hak ve itibarlılarının teslim edilebilmesi adına önemli bir görev düşmektedir” diyerek TTK’yı ilgili Bakanlıklar nezdinden girişimde bulunmaya davet ederken, önergesinde şu ifadelere yer verildi:

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 66’ıncı madde kapsamında, 10/06/2003 tarihi ile 13/05/2014 tarihi arasında, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının yakınlarına aylık bağlanması ve kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilmesinin imkânı sağlanmıştır.

Ancak ilgili düzenleme ile 2003-2014 tarihleri aralığı sınır olarak konulmuş, böylelikle belirtilen tarih aralığının öncesinde veya sonrasında, maden kazalarında canlarını yitiren maden şehitlerimiz, ilgili kanun maddesi sebebiyle maden şehidi sayılmamış, yakınları da aylık ve kamuda istihdam haklarından yararlanamamıştır.

Bu durum şehitlerimiz arasında ayrım yarattığı gibi, Anayasamızdaki sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Mevcut yasadan yararlanamayarak kamuda istihdam edilemeyen maden şehidi ailelerimizin haklarının ve itibarının teslimi anlamına gelecek olan bir düzenlemenin hayata geçirilmesi zaruridir.

Kuşkusuz, emeğin başkenti Zonguldak’ın bağrından çıkmış, Türkiye madencilik tarihinin öncüsü ve müesseselerinde binlerce madencinin şehit olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumuna, yasadan faydalanamayan yaklaşık 500 şehit madenci ailesinin hak ve itibarlılarının teslim edilebilmesi adına önemli bir görev düşmektedir.

Bu nedenle, “şehitlerimiz arasında ayrıma yol açan mevcut yasadaki süre sınırının kaldırılması adına, Türkiye Taşkömürü Kurumuna; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmasının önerilmesini” Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda oylanmasını talep ediyoruz.”