AKP’nin Üye Sayısı 10+ Milyon mu, Yoksa 180-380 bin Civarında mı?

İsmail Büyükakan, EMAR Emek Araştırmaları Vakfı

Geçenlerde Euronews haber ajansı, Türkçe geçtiği bir haberde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derlediği verilere göre, siyasal partilerin üyeliklerinin ne düzeyde olduğunu bildiriyordu.

Ajansı, dili pek de düzgün olmayan haberi şöyle diyordu:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. Buna göre Meclis’te grubu bulunan partilerden CHP ve MHP dışındaki tüm partilerin üye sayısı arttı…

“Yargıtay’ın açıkladığı verilere göre 4 Şubat 2020 ile 1 Nisan 2021 arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) üye sayısı 643 azalarak 1 milyon 257 bin 110’a; İYİ Parti’nin üye sayısı 101 bin 904’lük artışla 368 bin 344’e; Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) üye sayısı bin 194 artışla 40 bin 528’e ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) üye sayısı da iki kişilik azalışla 479 bin 197’ye indi.

Bu dönemde üye sayısını en fazla artıran AK Parti’ye 788 bin 408 kişi katıldı ve toplam üye sayısı 10 milyon 984 bin 312’ye yükseldi.(CHP ve MHP dışında tüm partilerin üye sayısı arttı: En fazla artış AK Parti’de | Euronews)[1]

Kaynağı kontrol ettik, evet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adresindeki veriler de böyle diyor.[2]

Bu arada, Resmi Gazete’nin 9 Nisan 2021 tarih ve 31449 no’lu sayısında Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin 2017 yılına ait Mali Denetimi konulu raporları yayınlandı. Ülkede resmen kayıtlı partilerin yıllık mali denetim raporlarını içeren bu kararlardan birisi de AKP hakkında idi.

AYM, AKP’nin 2017 yılı kesin hesabının incelenmesinde, dosyada eksiklik bulunmadığından hareketle “işin esasını” incelemiş, gereğini görüşüp düşünmüş ve şunları bulmuş:

Partinin 2017 gelirler toplamı 276 milyon 580 bin 540 Türk Lirası’ymış. Bunun 186 milyon 338 küsur bini genel merkez geliri, 90 milyon 242 küsur bini de parti il örgütlerinin geliri olarak kayda geçmiş.

AYM Raporu’nun bizim açımızdan ilginç olan bölümünde şöyle diyor:

“Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 90 milyon 242 bin 413 lira 19 kuruş olup bu tutarın 62 bin 475 TL’si, üye giriş aidatından, 4 milyon 420 bin 001 lira 94 kuruşu üye yıllık aidatından… 35 milyon 870 bin 754 lira 19 kuruşu bağış ve yardımlardan … oluşmaktadır.”

Raporun geri kalan bölümünde gelirlerin nereye harcandığı konusu var. Bu bölümler bu yazının ilgi alanı dışında kalıyor. Meraklısı Resmi Gazete’nin internet sayfasına girip 9 Nisan tarihli AYM kararlarına bakabilir. [3]  

Üyelik gelirleriyle ilgili bilgi 4 yıl öncesine dayandığı için, günümüze ilişki üye sayılarının gerçeği yansıtmayacağını düşündük, internette araştırdık, ensonhaber.com sitesinde 2017 yılına ilişkin şu bilgilere ulaştık:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye’de 94 siyasi parti faal durumda… Bu partiler arasında en fazla üye AK Parti’de yer alıyor. Genel Başkanlığını, Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı AK Parti’nin 9 milyon 399 bin 633 üyesi bulunuyor. (…)» (Siyasi partilerin üye sayıları (ensonhaber.com))

AKP’nin kendi sitesinde parti üyeliği üzerine bilgilere ulaşmak için de Parti Tüzüğü’ne baktık.[4] Parti Tüzüğü’nün üyelerin hak ve yükümlülükleri hakkındaki maddesi Madde 14 oluyor. Giriş ve Üyelik Aidatı’na ilişkin bilgilerin olduğu Madde 24 bize aynen şu bilgileri veriyor:

“Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL, en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı, üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî sınırlar içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir.”  (AK PARTİ (akparti.org.tr)) (abç)

Demek ki AKP Tüzüğü’ne göre “üye” aylık en az 1TL (yılda 12TL), en fazla 1,000TL (yılda 12,000 TL) aidat ödermiş.

2017 Mali Denetim Raporu’na göre, il örgütlerinin tümünün o yılki üye giriş aidatı geliri 62,475 TL. Buna göre, hepsi yıllık en düşük giriş aidatı (1TL) ödeyerek partiye girdi ise, 2017’de AKP’nin yeni üye sayısı 62,475; yok eğer yıllık en yüksek giriş aidatını (5,000TL) ödediler ise, bu kez AKP’nin toplam yeni üye sayısı, 12+ oluyor. Yeni üye giriş aidatının yarısının yoksul üyelerce yıllık en az miktarda; öteki yarısının da varlıklı üyelerce en fazla düzeyde (yani 5000TL) ödendiğini düşünürsek toplam yeni üye sayısı takriben 31,237 + 6 = 31,243 oluyor. Hesap doğru! Yani AKP 2017 yılında toplam 30+ bin yeni üye kazanmış.

Şimdi, aynı şekilde bir de yıllık üye aidatına bakalım:

Toplam yıllık üye aidatı 4,420,001 TL. Bu rakam sahte değilse, mevcut bütün üyelerin yıllık en az üye aidatı  (12TL) ödediğini varsayarsak AKP’nin toplam üye sayısının 368,333 olması gerekir. Yok, bunlar deli gibi sevdikleri AKP’ye yıllık en fazla üye aidatını (12,000TL) ödediler ise, bu takdirde AKP’nin toplam üye sayısının 368’de kalması gerekirdi.

Bu denli insafsız olmayalım:Toplam yıllık üye aidatının yarısının (12TL) gerçekten yoksul üyelerden alındığını varsayalım, kalan miktarı da varlıklı üyeler (yıllık 12,000TL olarak) ödemiş olsun. O zaman AKP’nin üye sayısının 184,166 + 184 = 184,350 dolayında kalması gerekecek. Yani AKP’nin 2017 yılında toplam üye sayısı 185 bin bile değil!

Bir ihtimal daha var: AKP han kapısı gibi, geleni gideni belli olmayan bir parti. Herkesi üye etmiş görünüyorlar. Ama aidat ödeyeni hak getire. Bir iki zenginden aldıkları paranın bir kısmını aidat gösterip tüm öteki partilerin yaptığı gibi durumu “kitabına uyduruyorlar.”

 

HESAP DOĞRU, RAKAMLARI SORGULAMAK LAZIM!

AKP’nin sahtecilik vb yapmayan, Müslüman bir parti olduğunu varsayarak, meseleyi toparlarsak, AKP’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği mali hesapları, Parti Tüzüğü’nü esas alarak analiz ettiğimizde, AKP’nin hakiki üye sayısının kabaca 180 bin ile 380 bin arasında bir yerde seyrettiğini söylemek yanlış olmaz. Yıllık yeni üye sayısının da benzer şekilde 30,000 dolayında olacağını varsaymak yanlış olmayacaktır.

Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na AKP yönetimi tarafından yapılan bildirimin sahte, en azından had safhada abartmalı olabileceği ihtimali, ister istemez akla gelir. 180-380 bin üye nerde, 9 milyon 400 bin dolayında üye nerde? İlkokul aritmetiği bilenler bile burada bir yamukluk olduğunu teslim edeceklerdir.

Amacımız AKP’yi tokatlamak değil de, gerçeğe ulaşmak olduğu için, kimseyi töhmet altında bırakmadan, siyasal hayatımızın vazgeçilmez bir özelliğini ayan beyan açık etmekte ziyan yok.

Türkiye’de mevcut düzen partileri içinde üyelik aidatı meselesini kitabi olarak algılamayan yok gibidir. Her bir şey “kitabına uydurulmuş” olarak vardır. Liderlerinin güçlerini onlarca, yüzlerce kilo altınla ölçtüğü bir partinin üye aidatı geliri de mukabil oranda olmak gerekirdi.

Kısaca, üye aidatı konusu da, AKP’nin 2021 üye sayısının yaklaşık 11 milyon kişi olduğu palavrası da, burjuva siyaset yaşamının tuzu biberi gibidir.

Partiler, seçmen sayılarıyla, üye ve taraftar sayılarıyla, muhtarlardan aldıkları seçmen listelerindeki sayıları birbirine karıştırınca, bu ve benzeri sahtecilikler, abartmalar, Meşhedi’nin dudaklarını uçuklatacak yalanlar, hep karşımıza çıkacaktır.

Bu bizi şaşırtmıyor. Bizi şaşırtan, hadi bunların yüzü kızarmıyor, kendisini kanunun en yüksek temsilcisi gören Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın yüzünün de kızarmaması…

Hadi bakalım, çık işin içinden çıkabilirsen!

İsmail Büyükakan,

EMAR Emek Araştırmaları Vakfı

EK TABLO:

Partilerin üye sayıları

1 Temmuz 20196 Eylül 201922 Kasım 20194 Şubat 20201 Nisan 2021Son iki tarih arasındaki fark
AK Parti9.931.1039,874,8439.816.98710.195.90410.984.312+788.408 
CHP1.211.7381.224.8471.253.6041.257.7531.257.110-643 
İYİ Parti173.090182.124209.229266.440368.344+101.904 
HDP38.08238.05238.86439.33440.528+1.194 
MHP469.512467.571469.637479.199479.197-2 

Kaynak: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,   (CHP ve MHP dışında tüm partilerin üye sayısı arttı: En fazla artış AK Parti’de | Euronews


[1] Türkiye’nin nüfusunun 80 küsur milyona ulaştığını ve bunun yarısına yakınının yetişkin nüfus olduğunu düşünürsek, yaklaşık 11 milyon üye, ülkede her 4 yetişkinden biri AKP’lidir demek oluyor. Tabii bu habere göre. Bu anlamda verilen rakamlar doğru ise, sahte ya da abartma değilse, RTE’nin AKP’si, yığınsallaşmada 1933 Almanya’sında iktidara oldukça benzer yöntemlerle çökmüş olan Adolf Hitler’in NAZİ Partisi’yle yarışır bir düzeye erişmiş sayılabilir. Benzerlikler şaşırtıcıdır. Teşbihte hata olmaz.

[2] Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (yargitaycb.gov.tr)

[3] (T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr))

[4] (AK PARTİ (akparti.org.tr))

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: