Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, 2020 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

         Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’ inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

         Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’ inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2021 yılı için belirlenen 1.730,00 TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

          Müdürlüğümüz Sanayi Siciline kayıtlı 591 firmanın olması ve Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona ereceği ve son günlerde yoğunluktan kaynaklı sorunlar oluşabileceğinden söz konusu 2020 yılı dönemine ait cetvellerin bir an evvel sisteme girilmesinin sanayi işletmeleri açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.