Hemşehrilik fahri unvandır. Bir şehre hizmet verenleri onurlandırmak için genellikle Belediye Meclislerinin aldığı kararlarla hemşehri ( Hemşeri ) olunur.

Cumhuriyetten sonra il olan Zonguldak kendi vekilleri dışındaki, Bakan, Başbakan veya etkili-yetkili, toplumda bir şekilde saygı kazanmış kişilerin ilgisini çekmiş, hizmetlerini görmüştür.

Zonguldak Belediyesi bu hizmet ve desteklere şükran ifadesi olarak bazı kişilere hemşehri ( Hemşeri ) unvanı vermiştir.

Zonguldak Belediyesi tarihinde fahri hemşehri verilmiş isimler şunlardır…

MUSTAFA) İSMET İNÖNÜ…

Türkiye’nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi…

Araştırmacı-yazar-şair Hamit Kalyoncu’nun kitabında belirttiği:

( Kömürde Açan Çiçek – S:171 – Pervaz Yayınları )

11- İNÖNÜ VE BAYAR ZONGULDAK’TA

İsmet İnönü, kendisine çağrıda bulunan Zonguldaklılara 10 Nisan1933 tarihinde verdiği yanıtta:

” Zonguldak Belediyesi’nin kararı ve istirhamı ile ” Zonguldak’ın Fahri Hemşehrisi ” büyük bir memnuniyetle karşılar.

Zonguldak Belediyesine verdiği yanıtta “

Belediye Meclisinin fahri hemşehrilik vazifesini şükranla aldım. Zonguldaklı sevgili hemşehrilerime teşekkür eder, saadetlerini candan dilerim” biçiminde duygularını ifade eder” Bu kaynaktan anlıyoruz ki İsmet İnönü Zonguldak’ın iki ayrı Belediye Meclisi tarafından hemşehri kabul edilmiştir.

MAHMUT CELAL BAYAR…

Türk siyasetçi, devlet adamı ve Cumhurbaşkanı…

Zonguldak Belediye Meclisi 5. 11. 1933 tarih Ruzname (Gündem) 3. madde:

Reis Hayri Bey:

” Ruznamenin ( Gündemin ) üçüncü maddesi İktisat Vekili Mahmut Celal ( Bayar ) Beyefendinin ( Bayar ) fahri hemşehri intihabından

( Seçme – seçilme ) dolayı gönderdiği teşekkürnamedir. İktisat Vekili Mahmut Celal ( Bayar ) Beyefendinin 2 / 548 sayılı 23 Ekim1933 tarihli teşekkür mektubu okundu şiddetli alkışlarla karşılandı “

Necati Bey:

” Fahri Hemşehrimiz ( Hemşerimiz ) Mahmut Celal ( Bayar ) Beyefendi mektubunda son derecede samimiyet ihzar ( Beyan etmek – açıklamak ) buyurmaktadırlar. Meclisimiz cidden bu samimiyetten sonsuz surette memnun kalmıştır. ” Reis Bey:

” Fahri Hemşehri seçilmelerinden dolayı öteden beri olan bağlılığını daha fazla bir surette çok samimi olarak bildiren yüksek hemşehrilerimizden Mahmut Celal ( Bayar ) Beyefendinin okuduğumuz bu teşekkür mektuplarından meclisimiz sonsuz memnun kaldı. “

MEHMET ŞÜKRÜ KAYA…

Muhacirin Umum Müdürü – 1. sınıf Mülkiye Müfettişi – 1. Lozan Konferansı Danışmanı – İzmir Belediye Reisi – II. dönem Menteşe Millet Vekili – Hariciye Encümeni Başkanı – 2.Hükümet Ziraat, 3.Hükümet Hariciye ve 5. Hükümet Dâhiliye Vekili…

Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 8 Eylül 1932 ‘ de Zonguldak’a gelerek incelemelerde bulunmuştur.

Zonguldak Belediye Meclisinin Ruznamesinde (Gündeminde) 6/7 sayılı kararla İktisat Vekili İzmir Mebusu sabık ( eski ) Mustafa Rahmi Bey 7 Şubat 1933 de teklif edilmiş ve ittifakla (Oybirliği ile) kabul edilmiştir. Fahri hemşehriliklere ait alınan karara (Zonguldak Belediye Meclisinin) ve yazılara Şükrü Kaya ve Mustafa Rahmi cevaben yazı gönderir. Gelen cevabi yazılar (Zonguldak Belediye Meclisinde (9 Ağustos1933 gün 9. madde) okunur.

Karar defterinde ki ifade ise şöyledir:

“Memnun ve müteşekkür (Müteşekkir) kaldıklarına ve Zonguldak’a ait işleri müfterihane yapmaya amade bulunduklarına dair mektupları okunmuş ve malumat hâsıl olmakla dosyalarına muhafazasına karar verildi “

MUSTAFA RAHMİ KÖKEN…

Bergama / Bölücek1881,Yusuf – Akile – İstanbul Hukuk Mektebi – İl Genel Meclisi Bergama üyesi – İl Encümen üyesi – Buca Lisesi öğretmeni – İş Bankası kurucu üyesi – Zonguldak Maden Müdürü…

Zonguldak Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 1933 tarihli oturumunda:

” İktisat Vekili sabık (eski) Rahmi (Mustafa Rahmi) ve Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendilerin Fahri Hemşehri intihap (Seçim – seçme) buyurmalarına. Dair Riyasetin (Başkanlık – reislik) teklifi “

Ruzname’de (Gündemde) yer almış ve kabul edilmiştir.

Derleme:Yüksel Yıldırım

Yardımcı kaynak…

M.Çetin Sezgin (Gazeteci-yazar)

Zonguldak Nostalji

Reklam