Zonguldak`ta yeni cami tamamlandı fakat isim olmadı be!

“Uzun Mehmet” adında bir çok eser var.Bu yeni yapılan cami ismine uymadı.

Böyle bir camiye Zonguldak`ta verilecek isim yok mu ?

Olmaz mı ya ! Hem de camiye tam uyan isimler.

Bu Cami`nin adı;

“Mehmet Lütfi Efendi Cami” olabilirdi.

Zonguldak’ın ilk Belediye Başkanı

Resmi kayıtlarda adının önünde Elbistanlı olduğu yazar.Elbistan bugün Arnavutluk`ta bir yer adıdır. Arnavut göçmeni olması aslında maden ocaklarına ilk çalışmak için gelen ailelerin soyundan geldiği veya yine kendi doğum tarihine göre, bizzat madende çalışmak için kendisinin Zonguldak`a geldiği yönünde fikir verir bize.

Zonguldak`ta 1899`da belediye kuruluşunda ilk belediye başkanı olması ise; şehirde ne denli değerli bir adam olduğunu da gösteriyor.

“Hacı İbrahim Akça Cami” olabilirdi.

Kurtuluş Savaşı`nda Zonguldak Müftüsü idi..

1872 yılından Zonguldak Merkez Çağlı köyünde doğmuştur.

İlk öğrenimini kendi köyünde yaptıktan sonra, 1887 yılı sonunda, Orta öğrenimi için Ereğli’ye gider. Burada, 3 yıl Ali Molla Medresesi`nde öğrenim görür. Daha sonra, İstanbul’a giderek Süleymaniye Medresesi`nde eğitimine başlayan İbrahim Efendi, buradan 21 Kasım 1903

yılında üstün başarı ile mezun olur. Bu başarısından dolayı Gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir.

İbrahim Efendi, 15 Mayıs 1906’da Zonguldak Müftüsü olarak tayin edilmiştir.1913-1919 Ağustos tarihleri arasında da vekaleten Zonguldak Kadılığı görevini de yürütmüştür.

Zonguldak`in bildiğimiz tek kadısı olmakla birlikte, aslında Zonguldak`ın Son Kadısı da diyebiliriz.

İbrahim Efendi Zonguldak Müftüsü iken, 15.1.1934 tarihinde vefat etmiştir.

“Abdullah Sabri Efendi Cami” olabilirdi.

Kurtuluş Savaşı`nda Devrek Müftüsü ayrıca ilk Milletvekillerinden

Abdullah Sabri Efendi (Soyadı Kanunu`ndan sonra Abdullah Sabri Aytaç) Türk Kurtuluş Savaşı’nda Zonguldak yöresinde önemli hizmetler vermiş, TBMM 1. Dönem’de milletvekilliği yapmış bir siyaset adamıdır.

1870`te Zonguldak-Devrek İlçesi`nde doğdu. Halveti Dergahı Postnişini Hacı Mehmet Efendi`nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Devrek İbtidai Mektebi (ilkokul) ve Rüştiyesi`nde (Ortaokul) tamamladı. Sonra medrese eğitimi görerek 1896’da müderris icazetnameyi(onay belgesi veya diploma) aldı. Babasının ölümü üzerine Dergah’ta onun görevini üstlendi. 1911 yılında da Devrek Müftülüğüne atandı.

Milli Mücadele’nin başlamasıyla, milli harekatın yanında yer aldı. Devrek Kaymakamı Şükrü Bey’in başlangıçtaki olumsuz tutumuna rağmen Milli Mücadele’nin hedef ve amaçları konusunda halkı aydınlattı. Camilerdeki konuşmalarının yanı sıra, Devrek Millet Bahçesi`nde de mitingler düzenledi. Devrek Ulu Cami önündeki Hükumet Konağı`nın yanındaki kavak ağacının başında, kılıç kuşanmış ve elinde sancak-ı şerif tutar halde bir masaya çıkarak, konuşmaları ile halkı Milli Mücadele’ye, Mustafa Kemal’in yanında yer almaya çağırırdı.

Abdullah Sabri Efendi, Devrek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti`nin kuruluş ve faaliyetlerinde de görev alarak, Ankara Fetvasını da Devrek Müftüsü olarak onaylayan isim oldu. Halkın baskısıyla kaymakam da İstanbul ile ilişkisini kesti.

“Hafız Ahmet Nimet Efendi Cami” olabilirdi.

Ereğli`de Ortaokul Müdürü ve Eğitmen idi.

Hafız Ahmet Nimet Efendi; Yunan ordusu İzmir’e çıktığında, Ereğli meydanında toplanan halka bir konuşma yapan kişidir.

Bu konuşmasında; “Memleketi kurtarmak için ölme zamanıdır. Yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Hedefimiz Kuva-i Milliyedir. Derhal Fransızlar yurdumuzdan, kömür ocaklarından def edilmeli! Padişahımız Esirdir fetvası geçerli değildir.” Diyebilen bir din hocasıdır.

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine ilk üye olanlardan ve bunun öncülerindendir. Halkı Kuva-i Milliye’ye katılmaya ikna etmiş bir insandır.

“Hacı Mehmet Efendi Cami” olabilirdi.

Ereğli Müftüsü olarak geçer ama o zamanın Zonguldak`ta en aranan ismidir.

Mesela Zonguldak Liman açılışı,Çatalağzı-Gelik lokomotif hattı gibi açılışları gerçekleştirdi.

….

Böyle görkemli bir cami yapıyorsunuz ama ;Uzun Mehmet adını koyuyorsunuz. Uzun Mehmet adında bir çok heykel, anıt ,cadde ,sokak hatta Ereğli`de Uzunmehmet Mahallesi var zaten.

Onurlandırma konusunda çok zayıfız. Vefasızız.

Zonguldak`ta üniversitenin temelini atan Refik Fenmen adında bir şahsiyet varken, tuttuk üniversite adına “Bülent Ecevit” koyduk.

500 metre ileride Uzun Mehmet Anıtı varken caminin adını da “Uzunmehmet” koyduk.

Gerçi geç sayılmaz ,cami açılmadan önce bari bir anket yapılsın.

Hayati YILMAZ ile

Zonguldak Tarih