19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle farklı kesimlerden mesajlar yayınlandı.SUSMA olarak yayınlanan mesajları bir kaç cümle ile sizlerle paylaşmak istedik.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş ve kuruluşun eşsiz mücadelesi, O’nun önderliğinde aziz milletimizin büyük inanç, azim, cesaret ve kararlılığıyla birlik ve beraberlik ruhu ile yürütülmüş, her türlü imkânsızlığa rağmen zaferle sonuçlanmış, cumhuriyetimizin kuruluşuyla da büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır.”

Rektör Prof.Dr. Mustafa Çıfalı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarının örüldüğü en kıymetli günlerden biridir.Tam 102 yıl önce vatanımızın dört bir yanı düşman işgali altındayken ülkenin geleceği ve milletin menfaati için bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği bu tarih Türk milletinin kurtuluş müjdesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmesi, geleceğin teminatı gençlere duyulan güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşaması hedefine ulaşmak için büyük bir cesaret ve inançla başlattığı mücadele, milletimizin umudu olmuştur. Atatürk’ün askeri ve siyasi dehasını, devrimci ruhunu, dünyada büyük saygı uyandıran liderliğini anlayamayanlar, Gençliğe Hitabe’yi bir kez daha okumalıdır.19 Mayıs, Cumhuriyetin kurucularının umudunu, gelecek vizyonunu, zorluklarla mücadele etme başarısını temsil eder. Bu nedenle bu anlamlı bayram, gençlere armağan edilmiştir. Gençler, Türkiye Cumhuriyetini ve devrimleri sağlam temeller üzerinde yükseltecek, yaşatacak, ilerletecektir. Cumhuriyet’in emanet edildiği milyonlarca gencimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağına olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum”

CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat:

“30 Ekim1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi emperyalizme, Osmanlı ülkesinde her yeri işgal olanağı sağlıyordu.“Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına” inanan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Anadolu’ya yöneliş kararıyla 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a attığı ilk adımla, Ülkemizin hem kurtuluş mücadelesini başlatmış, hem de modern Türkiye Cumhuriyetinin ilanına giden sürecin ilk adımını atmıştır. Binlerce şehit verilerek, başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandırılıp, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine ‘dur’ denilmiştir.”

AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakarak kurtuluş mücadelesini başlattığını belirten Tosun, “Atatürk’ün tarihin altın sayfalarına yazılan bu günü gençliğe armağan etmesi, gençlere duyduğu güveni ortaya koyuyor. Bizler de ülkemizin geleceğini gençlerimizin inşa edeceğine olan inancımızla onlara destek olmaya devam ediyoruz. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan milli birlik ve beraberlik ruhunun, 2023’e giden yolda bizi güçlü kılan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en büyük mirasımızdır. Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ diyerek seslendiği gençlerimize olan güvenimiz sonsuzdur”

GMİS Genel Merkez Yönetimi:

“19 Mayıs 1919 tarihi ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır.Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılarak tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz”

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun

“Mustafa Kemal Atatürk tarafından 102 yıl önce Samsun’da yakılan bu bağımsızlık meşalesi ve mücadele ruhu günümüzde de bizlere yol göstermeye devam ediyor. Çağdaş,laik,hukukun egemen olduğu,planlı kalkınma öncülüğünde ki,aydınlanmacı toplum yapısı;günümüzde sistemli bir şekilde zaafiyete uğratılarak adeta Cumhuriyet’den  ve onun kazanımlarından hesaplaşmaya öç almaya dönüştürüldü.Ulusal Bayramlar;Yasalarda yapılan değişikliklerle saygınlığı ve kutlanılması halk nezdinde önemsizleştirilerek, sıradanlaştırma  yoluna gidildi. Bütün bu dayatmalara rağmen,Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı yurttaşlarımızın bu konudaki kararlılığı ve sarsılmaz inancı her geçen gün çığ gibi büyümekte ve daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

ADD Zonguldak Şube Yönetim Kurulu:

“Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçip, “sine-i millette bir ferdi mücahit gibi” bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attı.Zira, bu  istiklal yolunda O’nun  kararlılığının  emperyalistlerin tutsağı haline gelmiş İstanbul hükümetinin ve padişahın işlerine gelmeyeceği ve görevden alınacağını biliyordu. Bunlarla kalınmadı, Atatürk’ün emirlerinin dinlenmemesi, telgraflarının çekilmemesi için asker-sivil yetkililere emir verildi, Atatürk ve silah arkadaşlarının idam kararları ve “katli vaciptir” diyen ihanet fetvaları çıkartıldı.Atatürk’ün rütbelerini, nişanlarını söktü. Ama o artık olması gerektiği yerde, tüm yurdun,milletin hizmetindeydi.Anadolu’nun bağrındaydı.O İstiklal Savaşı Başkumandanı Mustafa Kemal’di.

KESK’e Bağlı Eğitim-Sen:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı, emperyalistler tarafından işgal edilmiş bir ülkeyi tutsaklıktan kurtarmak için atılan ilk adımın tarihi olan 19 Mayıs 1919’un üzerinden 102 yıl geçti. Türkiye halklarının emperyalizme karşı mücadelesinin en önemli simgelerinden birisi olan 19 Mayıs’ın Türkiye gençliğine ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak armağan edilmiş olması anlamlı olsa da, Türkiye’de gençlerin eğitim ve çalışma koşulları  başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bilinmektedir.Gençler, okuldan çalışma yaşamına kadar bugün birçok sorunla karşı karşıyadır.  Bir de bu yıla da özgü Covid 19 Salgını nedeniyle okullarından ayrı kaldılar. Bu süreçte bilgiye ulaşma bakımından öğrenciler arasındaki varolan eşitsizlik daha da arttı. Bugün Türkiye’de her türlü farklılıklarına rağmen gençlerin ortak bir talep içerisinde bulunduğu, kendi geleceklerine güvenle bakabilecekleri bir yaşamı arzuladıkları açıktır. Bu nedenledir ki onlara insanlığın demokratik, eşitlikçi ve evrensel değerlerini özümseyebilecekleri, savaşların olmadığı özgür ve barışçıl bir ortamda yaşayacağı demokratik bir Türkiye sunabilmek için hepimize sorumluluk yüklemektedir”

Birleşik Kamu-İş’e Bağlı Eğitim-İş:

“Atatürk’ün, 19 Mayıs’ı “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak armağan ettiği ulusumuzun geleceği gençlerimiz ise bugün eğitim ve çalışma koşulları başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.Sınava endeksli gerici eğitim programları ile ulusal belleği yok edilmiş, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat eden bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitimin ticarileştirilmesi ve giderek daha fazla oranda paralı hale getirilmesi, milyonlarca gencimizin eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olmuştur. Özellikle pandemi döneminde daha da ağırlaşan fırsat eşitsizliği nedeniyle eğitim hakkından yararlanamayan yüz binlerce gencimiz, çalışma yaşamında da güvencesizlik ve ağır emek sömürüsü ile karşı karşıya bırakılmıştır. Var olan ekonomik krizin salgınla birlikte daha da derinleşmesi, eğitimli ve eğitimsiz gençler arasında işsizlik oranını yükseltmekte, gençlerimiz yoksulluğa mahkum edilmektedir. Tüm gençlerimizin kamusal, bilimsel, laik ve çağdaş eğitimden eşit koşullarda yararlandığı, gelişimleri için her türlü baskıdan uzak özgürce seçimlerini yapabildikleri, iş güvencelerinin sağlandığı, onurlu bir yaşam sürdürdükleri bir ülke hepimizin ortak özlemi olmalıdır”

29 Ekim Kadınları Derneği  Zonguldak Oluşum Platformu adına Gülhan Çetin

Kurtuluş Savaşı yıllarında gençliğin ideolojisinde öne çıkan tema yurtseverlikti. Kurtuluş Savaşı, İttihat ve Terakki’nin İkinci Meşrutiyetten beri yetiştirmekte olduğu, özgürlükçü bir gençliği hazır bulmuştu. Gençlik, kendisini “asri – çağdaş” olarak niteliyordu.Kurtuluş Savaşı süresince gençlik, mücadelenin her alanında yer aldı: İşgale karşı bildiriler yayımlayarak, halkı mitingler yapmaya, bağımsızlık isteğini haykırmaya teşvik etti. Gençlik, siyasi bağlarını, Kurtuluş Savaşı’nın öncü gücü olan Kuva-yi Milliye ile kurdu. Kuva-yi Milliyeciler, o zamana kadar gençlik hareketine önderlik etmiş olan Tıp Fakültesi öğrencilerini Sivas Kongresi’ne davet etmişlerdi. İşgal altındaki İstanbul’da, başta Tıbbiyeliler olmak üzere gençler, Kuva-yi Milliyeci güçler aracılığı ile Anadolu’ya geçirildiler. Anadolu’nun her yerinde gençlik örgütleri, Müdafaa-i Hukuk örgütleri ile birlikte çalıştılar. İstanbul, İnebolu, Kastamonu,  Çerkeş, Tosya, Bolu, Konya, Mersin, Kozan, Elazığ, Samsun, Antalya, Diyarbakır farklı adlarla gençlik örgütleri oluşturdular. 19 Mayıs, Anadolu İhtilali’nin ilk adımı, bağımsızlığı ve özgürlüğünden asla ödün vermeme  kararlılığında olan gençliğe armağan edilmiş bir bayramdır

Not: Mesajlar geldikçe yayınlanacaktır.

Reklam