Zonguldak Belediye Meclisi’nin Haziran Ay’ı ilk oturumu heykel tartışmaların sahne oldu

1 Haziran’da grçekleşen Gündem

01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih ve 9174 sayılı, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.05.2021 tarih ve 11912 sayılı, 2021 Ağustos ayının Tatil Ayı olarak kararlaştırılması talebi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2021 tarih ve 12089 sayılı, Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen Zonguldak İli Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2021 tarih ve 12091 sayılı, Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen Zonguldak İli Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

Kayınova’dan Başkan Alan’a yapılanlar doğru mu sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova, Meclis başlamadan önce söz alarak İsmet İnönü Parkı’nda yapılan değişikleri saygısızlık olarak değerlendirerek “Sayın başkanım İnönü Parkı’ndaki İsmetpaşa Heykelinin etrafına yapılan düzenlemeler ile ilgili bir şey yapacak mısınız? Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü heykelinin etrafına, hem de cumhurbaşkanının Zonguldak’a geleceği zamanda böyle bir şey yapılması sizce doğru mu?” diye sordu.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan bu konuya burada cevap vermeyeceğini, CHP’lilerin basın üzerinden eleştiri yaptığını belirterek “Milletvekiliniz, il başkanınız ve siz bunu sürekli gündeme getiriyorsunuz. Hem de basın yoluyla.  Ancak samimi bir şekilde şöyle birebir bu konuyu benimle görüşme yapmadınız. Onun için bu açıklamaları samimi bulmuyorum. Zaten milletvekiliniz Deniz Yavuzyılmaz da konu ile ilgili meclise önerge vermiş. Zonguldak’a gelmediği için konuyu bilmediği için önerge vermiş. Bu konuyu burada kapatıyorum” diye ifade etse de tartışmanın gündemdeki yerini koruyacağa benziyor