Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu sahilinde yapılan dolgu çalışmasını TBMM gündemine taşıdı.

Yavuzyılmaz’ın yerinde tespit ve incelemeleri ile Milli Egemenlik Caddesi üzerinde konumlu Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Yüzme Havuzu ile Öğretmen evinin arkasında bulunan sahile hafriyat toprağı ile inşaat atıklarının dökülmekte olduğu ortaya çıktı.

Yavuzyılmaz, konuyu önceki haftalarda yetkilere aktardığını, söz konusu çalışmanın amacının bölgeye dolgu yapılması olduğunun bilgisinin verildiği, ancak tespitler ile dolgunun uygun malzemelerle değil, hafriyatlar ve inşaat atıkları ile yapıldığının anlaşıldığını söyledi.

 Yapılan işlemin, Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine de uygun olmadığının altını çizen CHP’li Milletvekili, “İlgili yönetmelik ile belirtilen alanlar dışında ‘Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması’ açık ve kesin bir dille yasaklanmıştır” dedi.

Konuyu ayrıca soru önergesi ile Meclis gündemine de taşıdığını bildiren Milletvekili, incelemelerine ilişkin şunları söyledi: 

“Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki, BEÜ Yüzme Havuzu ve Öğretmen evi arkasında bulunan sahile bir takım maddelerin dökülmekte olduğu tespit edilmiştir.

Zonguldak Belediyesi ekipleri ve farklı firmalara ait kamyonlarla getirilerek sahile boşaltılan bu maddelerle ilgili olarak konuyu önceki haftalarda yetkilere aktarmış ve çalışmanın amacını sormuştum.

Tarafıma verilen yanıtta “söz konusu çalışmanın amacının bölgeye dolgu yapılması olduğu, bölgedeki dolgunun dalgaların aşındırmasını suretiyle kaybolduğu, dolgu malzemelerinin ise zararsız olduğu söylenmişti ancak sonrasındaki tespitlerimiz ile dolgunun uygun malzemelerle değil, hafriyatlar ve inşaat atıkları ile yapıldığı anlaşılmıştır.

Hafriyatın döküldüğü denizde meydana gelen kirlenme ve renk değişimlerinin ise bölgede gözlemlenmektedir.

18.03.2004 tarihli Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13. Maddesinde; “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.” denilmektedir.

Görüldüğü üzere yasa ve ilgili yönetmelik son derece açıktır. Konuyu ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelttiğim bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdık.

Bölgeye hafriyat dökülmesine hangi tarihten itibaren başlandığı, bu güne kadar kaç kamyon hafriyat boşaltıldığı, çevrenin ve insan sağlığının ne kadar tehlikeye sokulduğu sorularına verilecek yanıtlar son derece önemli.

Söz konusu tahribatın boyutlarının ortaya çıkması, Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olanlarla ilgili harekete geçilmesi ve zararın mümkünse bertaraf edilmesi adına bir an önce çalışmaların başlatılması gerekiyor.

Bugün Zonguldak’ın tabiatına, insanına, sağlığına kast eden bu ve benzeri bütün girişimleri bir milletvekili olarak bir kez daha kınıyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımı ifade ediyorum.”