Tarih araştırmacısı ve “Zonguldak Tarih” adlı sayfa sorumlusu Hayati Yılmaz, Filyos “Tios Antik Kenti” ile ilgili daha önce basına yansıyan haberlerle ilgili olarak Zonguldak Valiliğinin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yılmaz, “Valiliğin Açıklaması Baştan Aşağı Yanlış”olarak değerlendirdi

İşte Hayati Yılmaz’ın o açıklaması:

“Geçen hafta Ulusal Basın`da çıkan haberde ,Filyos arkeolojik sit alanının 56 dönümlük kısmı, 1. derece sit alanı, 3. dereceye düşürüldü. Böylece inşaat yapımının önü açıldı.” seklinde idi. Bu açıklama, Tios Antik Kenti`nde yıllarca kazı çalışmalarına başkanlık eden daha sonra emekliye ayrılan arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy aitti.

Zonguldak valiliği bunun üzerinde dün açıklama yapmış.

Açıklamada ,haberin asılsız olduğu vurgulanmış.

Valilik açıklamasında;

3.derece sit alanı ilan edilen parselde herhangi arkeolojik bulguya rastlanmadığı, bu neden ile böyle bir karar alındığı, 2863 Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında arkeolojik alanlar kalıntı durumuna göre, 1.derece, 2.derece, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmektedir.

Söz konusu haberlerde ifade edildiği 1.derece arkeolojik sit alanlarında yer alan Tios Antik Kenti içerisinde yapılaşmaya ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilmiş herhangi bir izin bulunmamaktadır.

şeklindedir.

Yani bu açıklamada aslında tam olarak ne ifade edildiği anlaşılmamakla birlikte, herhalde 3.derece sit alanında yapılaşma yapılamayacağı vurgulanmak isteniyor veya” neden” 3. derece sit alanı ilan edildiği vurgulanıyor.

Öyle ya da böyle; bu alanda sondaj çalışmalarında arkeoloji kazı yapılmadan böyle bir karar verilemeyeceği ve bu alanın zaten; her kalede olduğu gibi, Akropolün arkasında bulunan “Nekropol” denilen antik dönem insanların gömülü mezarlık olmasından dolayı çanak çömlek çıkmayacağı, bilinmemekte ve burada yapılan sondaj çalışmalarında kemiklerin çıkıp, çıkmadığını da ifade edilmiyor.

Ama konu bu değil zaten. Valilik halkın merak ettiği konu olan”” bu alana yapılaşma yapılacak mı yapılmayacak mı” yönünde açıklayıcı bilgi bekliyordu.

YÖNETMELİK NE DİYOR ?

3.derece arkeolojik sit alanına inşaat yapmak detayları şu şekilde;

3. derece arkeolojik sit alanları yeni düzenlemelerin yapılabileceği alanlardır. Bu kapsamda koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilir. Yani bu kapsamda bu alanlara inşaat yapmaya belli zaman ve koşullarda izin verilebilir.

3. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşma ve detayları Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları kapsamında şöyle;

3. Derece Arkeolojik Sit: Koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.

Bu alanlarda,

a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;

– Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,

– Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

– Gerekli alt yapı uygulamalarına,

– Öneri yapı gabarilerine,

– Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna.

ç) (Değişik 18/01/2017 tarih, 29952 sayılı Resmi Gazete, 29/12/2016 tarih ve 663 sayılı İlke Kararı) Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebileceğine,

d) 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,

h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükte, ilke kararının geçerli olduğuna…..

Yönetmelik bu şekilde gidiyor. Yani zaten Zonguldak halkının endişesi de tamda bu yönetmeliğe göre sekilleniyor.3.sit alanı resmen yapılaşmaya izin veriyor niteliğinde. Sondajında zaten bu niyeti ile yapıldığı anlaşılıyor.

Bu zamana kadar jandarmanın kullandığı bizimde radar olarak bildiğimiz alanda bir bina bulunmaktaydı ve Jandarmanın kullandığı bu bina buranın ayni zamanda yağmalanmasına da imkan vermemekteydi. Bu yüzden halkında haklı olarak endişesi su şekilde. Karadeniz`de üzerinde yapılaşma olmayan tek alan olarak kalmıştı, Liman`ın yapılması ile bu alana göz dikildi.

İKİNCİ HATA

Zonguldak Valiliği açıklamasındaki ikinci hata şu şekilde;

“haber başlığında yer alan “Karadeniz’in tek antik kentinde inşaatın önü açıldı” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Tios antik kentinin dışında, Batı Karadeniz Bölgesinde kurulmuş olan Amastris (Amasra/Bartın), Prusias ad Hypium (Konuralp/Düzce), Sinope (Sinop), Hadrianapolis (Eskipazar/Karabük), Herakleia Pontika (Ereğli/Zonguldak), Pompeiopolis (Taşköprü/Kastamonu) antik kentleri bulunmaktadır, denilmektedir.” denilmekte.

Buradaki hata!

O sözün tamamı şu şekildedir.

“Karadeniz kıyısında, üzerine “modern” şehir yapılmamış tek antik kent Tios ‘dur.

Şimdi ayrıntı var. Üzerine herhangi yapılaşma (Günümüz inşaatı ile)

yapılmayan tek antik kent, vurgusudur.

Valilik Filyos Antik Kenti tek değil , diyerek diğer antik şehirleri saydırmış.

Bu şehirlerden Prusias ad Hypium (Konuralp/Düzce),Pompeiopolis (Taşköprü/Kastamonu),Hadrianapolis (Eskipazar/Karabük) sahil yerler değil. Oysa bahsedilen yer Karadeniz kıyısı kenarında.

Peki sahil kesimde kalan kalelerin durumu ne ?

Amastris (Amasra/Bartın); Deniz kıyısında olan bu alanın tüm parsellerinde, üzerinde binalar bulunmakta, hatta arkeolojik değeri bulunan surlar bahçe duvarı gibi kullanılmaktadır.

Fatih`in bile kıyamadığı bu kale, 50 yıl içinde resmen yağmalanmış.

Herakleia Pontika (Ereğli/Zonguldak)

Ereğli’deki Kale`den geriye günümüzde çok az yapı kalmakla birlikte bu kalenin üzerine resmen bir mahalle bile kurulmuş.

, Sinope (Sinop) Kalesi üzerine ise şehir kurulmuş. Kale duvarın yanında Mustafa Amca sifonu çekiyor, lağım kalenin surlarından akıyor.

Valiliğin özelikle vurguladığı” Filyos Karadeniz’in tek Antik Şehri değildir.” vurgusunu niye yaptığını anlamamakla birlikte, bunu yanlış bir değerlendirme ile yapılmasını ise şaşırdım doğrusu.

Oysa Filyos yapılanma yapılmayan tek antik şehir olarak Liman`in getireceği avantajlardan daha büyük avantaj sağlayacak nitelikte.

Günümüz dünyasında turizm, sanayiden çok daha para kazandıran üstelikte çevre felaketi olmayan bir sektör olduğunu hatırlatırız.

Uzun lafın kısası;

Valiliğin açıklaması “beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın” şeklinde olmuş.

Hayati YILMAZ ile

Zonguldak Tarih