Gazetemiz yazarlarından Güngör Şenkal’ın yeni kitabı Klaros Yayınları tarafından yayımlandı. Son yıllarda daha çok karşılaştırmalı sözlük çalışmaları yapan Şenkal’ın bu eserinin başlığı, Doğu Karadeniz Dilleri Karşılaştırmalı Sözlüğü. Kendisi, daha önce, Doğu ve Güneydoğu Dilleri Karşılaştırmalı Sözlüğü ile okur karşısına çıkmıştı; yeni çalışması ise bu eserin devamı mahiyetindedir.

Sözlükte, Doğu Karadeniz’in yaşayan dilleri olan Gürcüce, Hemşince, Lazca, Romani, Romeika (Trabzon Rumcası)’dan seçme sözcükler yer alıyor. Bunlar, dil akrabalıklarını göstermek amacıyla Ermenice ve Yunanca sözcüklerle de karşılaştırılmış. Ayrıca Avrupalı okur göz önünde tutularak, sözcüklerin Almanca ve İngilizce’sine de yer verilmiş. Yazarın kendi inisiyatifiyle her harften 10 tane olarak seçilen sözcükler, Türkçe dahil 10 dilde karşılaştırılmıştır.

Susma ailesi olarak kitabın okurunun bol, Şenkal’ın ise yeni çalışmalarla aramızda  olmasını diliyoruz.

https://www.enkitap.com.tr/urun/gungor-senkal-dogu-karadeniz-dilleri-karsilastirmali-sozlugu