Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun (7326 Sayılı Kanun) Vergi Mükelleflerine Sağladığı Kolaylıklar Video Konferans Yöntemi İle Anlatıldı

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Mali Müşavirler Odası işbirliği ile 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununun vergi mükelleflerine sağladığı kolaylıkların anlatıldığı toplantı video konferans yöntemi ile yapıldı.

Zonguldak Vergi Dairesi Grup Müdürü  Abdurrahman KÖSEMEN katılımcılara,  7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanununun vergi mükelleflerine sağladığı kolaylıkları içeren detaylı bir sunum yaptı.

Kösemen, ‘’yapılandırma kanunu ile; vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecri misillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak, devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir. Ayrıca; 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin,31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kanunun 2. maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi(www.gib.gov.tr) yada e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir’’ dedi. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ‘’Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı, Zonguldak Mali Müşavirler Odası ve Odamız işbirliğinde; 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununun vergi mükelleflerine sağladığı kolaylıkların anlatıldığı toplantıyı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Üyelerimizin ve mali müşavirlerimizin soruları cevaplandırıldı. İş birlikleri ve katkıları için Zonguldak Vergi Dairesi Başkanımız Halil İbrahim Temiz nezdinde Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı yetkililerimize, Zonguldak Mali Müşavirler Odası Başkanımız Tahsin ERDEM nezdinde Zonguldak Mali Müşavirler Odası yetkililerimize ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Üyelerimizi 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununun vergi mükelleflerine sağladığı kolaylıklardan yararlanmaya davet ediyorum’’ dedi