EMAR Seminerler Dizisi EMAR (Easdale Emek Araştırmaları Vakfı), Londra’da kurulu, işçi hareketinin yaratıcı eğitim-öğrenim ve kapasite geliştirmeye yönelik programlarının da yardımıyla toplumsal adalet ve eşitliğin sağlanması çabasına odaklı, işçi sınıfı kuruluş ve hareketlerinin tarihine ve siyasetine yönelik araştırmaları aktif olarak destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

EMAR’ın özellikle Türkiye odaklı, işçi sınıfını, toplumsal hareketleri ve sendikaları konu alan oldukça kapsamlı bir kitap, broşür, dergi vb yayınlardan oluşan bir referans arşivi vardır ve bu alanlarda çalışma yapan araştırmacıların kullanımına açıktır. (Ayrıntılı bilgi için bilgi@emarvakfı.org adresine yazınız.)

EMAR Seminerler Dizisi, işçi sınıfı hareketlerinin yapacağı araştırmalara destek olan, araştırmacıların çalışmalarının sonuçlarını akademik çevreye ve genel kamuoyuna sunmaları için olanaklar sağlamayı hedefleyen bir forum özelliği taşımaktadır. Seminerlerimiz emeğin tarihi ve işçi sınıfı hareketleri hakkında profesyonel ya da amatör olarak bilgi edinmek isteyen herkese açıktır.

EMAR Seminerleri, başta işçi sınıfı ve sendikal hareketlerin genel tarihi ve siyaseti, emeğin mücadelesi olmak üzere, ama bununla sınırlı olmayan konuları kapsamaktadır. Başlangıç noktamız ve uzmanlık alanımız Türkiye’de emeğin tarihi, emek haraeketleri ve buna yoğunlaşmış araştırmalardır. Ancak, olguları küresel bir perspektif içinde (bir başka deyişle, bütünün onu meydana getiren parçaların toplamından daha fazla olduğunu ve bu parçaların şekillenmesine ve birbirleriyle olan ilişkilerine de yön verdiğini savunan bir anlayışla) ele aldığımız için, araştırma ve açıklama çabasının yalnızca bu coğrafya ile sınırlı kalamayacağı açıktır.

Dolayısıyla, EMAR’ın çalışmalarında başka coğrafyalara ilişkin emek araştırmaları, küresel ekonomi politik, küresel hareketler ve süreçler giderek artan ölçekte yer tutacaktır. Seminer sunuları niceliksel/niteliksel, ulusal ya da uluslarötesi ölçekli araştırma ve analizlere dayanabilir. Öncelik özgün, erişilebilir ve çerçevesi belirgin biçimde çizilmiş sunulara verilecek, seminer dizisine katkı yapmak üzere yapılan başvurular bize ulaştıkça değerlendirilecektir.

EMAR Seminerlerinin önümüzdeki yıl (2016) her ayın son Cuma akşamı saat 18.30 ile 20.3 arasında merkezi Londra’da seçilen bir toplantı salonunda yapılması planlanmıştır. Her seminer yaklaşık 45 dakikalık bir sunu ve onu izleyen soru-yorum bölümünden oluşacaktır. Seminerler asıl olarak İngilizce dilinde yapılacak, ancak sununun İngilizce yapılamadığı durumlarda EMAR karşılıklı tercümenin yapılmasını örgütleyebilecektir.

Öneri ve projeleriniz hakkındaki bilgileri bilgi@emarvakfi.org adresine gönderirken, lütfen adınızı, soyadınızı, nerede çalıştığınızı ya da hangi kurumda okumakta olduğunuzu, sunmak istediğiniz tebliğin başlığını ve kısa özetini (yaklaşık 250 kelimelik bir abstrakt) ve sizinle temasa geçebilmemiz için gerekli bilgileri e-postada vermeyi ihmal etmeyiniz.

https://www.emarvakfi.org/index.php