15 Temmuz sonrası görevinden yerel kararla uzaklaştırılan, KESK’e bağlı Eğitim-Sen Zonguldak Şube Sekreteri öğretmen İsmet Akyol, sosyal medya sayfasından bir anlamda neden OHAL uygulamasıyla birlikte ihraç listesine eklendiğini ifade eden  o paylaşımı

OHAL Komisyonuna verdiğim dilekçeden bir bölüm:

“Belirtmek isterim ki neyle suçlandığımı ve niçin ihraç edildiğimi bilmiyorum. Bildiğim bir şey vardır; o da Eğitim Sen yöneticisi olarak yürütmüş olduğum sendikal eylem ve etkinliklerimiz, laik ve bilimsel eğitimi kararlılıkla savunuyor olmamız, FETÖ başta olmak üzere birtakım cemaat ve tarikatların okullar üzerinden etkinlikler yapmasına itiraz etmiş olmamız ve özellikle de Çaycuma’da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar birtakım çevreleri yıllardır rahatsız ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığım görüşmede de ihraç listesine Zonguldak’tan eklendiğim belirtilmiştir.

Yukarıda da belirttiğim gibi Eğitim Sen yöneticisi olarak yürütmüş olduğum sendikal eylem ve etkinliklerimiz birtakım çevrelerde rahatsızlık yaratıyordu. Örneğin Çaycuma’da sayıları oldukça fazla olan ve kimi okullarda ana sınıflarının kapanmasına, öğrenci sayılarının azalmasına, okul öncesi öğretmenlerinin norm fazlası olmasına neden olan sıbyan mekteplerine karşı sendikamızın temel eylem ve etkinliklerinden birisi olan “okul öncesi eğitimin zorunlu olması”na yönelik Eğitim Sen yöneticisi olarak çok ciddi bir çalışma yürüttüm. Eğitim Sen olarak, 4-6 yaş grubu çocukların alanında mezun olmuş okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptığı okul öncesi eğitim kurumlarına ve ana sınıflarına gönderilmesi gerektiğini belirttik. Okul öncesi eğimin zorunlu olmasına yönelik imza kampanyaları yaptık, billboard ilanları verdik, afiş ve broşürler çıkardık. Okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik imza kampanyasında farklı sendikalara üye ya da üye olmayan Çaycuma’da görev yapan 42 ana sınıfı öğretmeninden 38’inin imzasını aldık. Okul öncesi öğretmenlerimizle birlikte bir hafta içinde 10 bin imza topladık. Bu imzaları Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik.

Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünün, yılbaşı kutlamalarının ‘Hristiyan batı kültürünün bir geleneği’ olduğunu ileri sürerek okullara ‘yılbaşı yasağı’ resmi yazısı göndermesi ile Çaycuma Milli Eğitim Müdürünün tüm okul müdürlerini ’emir’ ile camiye hatim indirmeye çağıran resmi yazısının Anayasa’nın 24. Maddesinde belirtilen ‘Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz’ hükmüne aykırı olduğunu belirterek Eğitim Sen yöneticisi olarak itiraz ettim.

Sendikal eylem ve etkinliklerimiz, okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik çalışmalarımız ile laik ve bilimsel eğitim karşıtı birçok uygulamaya Eğitim Sen kimliği ile demokratik tepkimi göstermiş olmamla hedef haline geldiğimi, muhalif olduğum için OHAL uygulamasıyla birlikte ihraç listesine eklendiğimi düşünüyorum.”