Türkiye`de ilk kurulan Maden Mühendislik Mektebi`nin devamı niteliğinde olan bir üniversitemiz var. Bundan yaklaşık yüz sene önce Türkiye`nin bir çok yerinden okumak için Zonguldak`a gelen gençler vardı.

Bugün Zonguldak`taki üniversite kan kaybediyor. Başarı oranı da öğrenci sayısında giderek düşmekte. Bunun bir sürü nedenleri var.

Bunların arasında rektörlüğe düşen görevler de var ,Zonguldak`a düşen görevlerde.

Gençlerin üniversite tercih nedenlerinden en önemlisi; üniversitenin saygınlığı.

İkinci sırada konaklama,

Üçüncü sırada burs olanakları,

Sosyo-kültürel olanaklar.

Üniversitenin iş/staj olanakları ve aile arkadaş yönlendirmesi. Şeklinde gidiyor.

Üniversitenin başarı olanağı ve diğer seçeneklerin halledilmesi kolay değil elbette; fakat ilk etapta bazı sorunlar aşılabilir. Örneğin; üniversitenin adı…

“Bülent Ecevit” bizler için çok saygın bir politikacı olabilir ama yıllardır onunla ters politikada kalmış aileler için, ismi bir caydırıcı faktör de olabilir. Bana göre Karaelmas Üniversitesi`nin adının değiştirilmesi en büyük hatalardan biriydi.

Okulun tekrar “özlük” ismine dönmesi; bir nebzede olsa belki ivme kazandırır.

İlk etapta halledilmesi gereken ikinci sorun; üniversitenin konumu. Üniversitenin, Zonguldak’ın en yüksek kiralık evlerin bulunduğu mahallesinde olması, öğrencilerin konaklama gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

O yüzden bazı fakültelerin başka bölgeye kaydırılması. “Çatalağzı, Filyos gibi” Zonguldak`a yakın yerleşim yerlerinde olması ve buralara yurt yapılması daha uygun olabilir.

Mesela; Elektrik-Elektronik Bölümü. Neden santralin yakınında olmasın! Hem o beldelere de faydalı olacaktır.

Ayrıca, neden kontenjan 80 kişi olsun. Vb. vb

Sorun varsa çözüm de vardır elbette…

Bir rapor çıkarılıp yetkililere verilir ve bu konuda çalışma başlatılır.

İşte burada da en büyük sorun ortaya çıkıyor. Bunu yapacak irade yok Zonguldak`ta. Ne bürokraside, ne iş dünyasında, ne de politikada.

En büyük sorun burada zaten.

Olmaması gereken insanlar oldukları yerde.

Bunun da nedeni Zonguldak`a özel.

Kronikleşmiş bir düzen var ve bu evveliyatından beri geliyor.

Bu düzenin etkileri sadece üniversitede değil , diğer alanlarda da öyle.

Örneğin , konu üniversite olmasında Zonguldakspor olsun. Yine aynı düzenin bir ahtapot gibi sardığını görürüz ..

Bu düzen, adeta adeta kangrene dönüştü.

Böyle giderse Zonguldak Merkez, yaya kalacak herkes !

Gün gelecek ; ya şehir merkezi Zonguldak`ı bırakacak, ya da Zonguldak şehir merkezini bırakmak zorunda kalacak.

Hayati YILMAZ ile

Zonguldak Tarih