TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, ‘’Binamızın; Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP İktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği çalışmaları gündemdedir’’ dedi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube’sinin hizmet verdiği Oda binası ve Lokali olarak kullanılan kentin önemli tarihsel-kültürel mirası ve aynı zamanda çok amaçlı işleve sahip olan mekan, bugünlerde tartışma konusu oldu.

MMO’nın bulunduğu mekan  Kentteki sahil projesi kapsamında yapılan çalışmaların başladığı dönemde gündeme gelmiş ve bugünlerde Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması konusunda adım atıldığı gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili olarak TMMOB Maden Mühendisleri Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk ve Yönetim Kurulu konuyu kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı ve imza kampanyası düzenledi.

Toplantıya TMMOB Genel Merkez Yöneticisi Hüsnü Meydan, KESK’e bağlı sendikaların Başkan ve yöneticileri, kentte yer alan birçok Demokratik Kitle Örgütü temsilcisi, CHP, Sol Parti, Yeşil Sol Gelecek Partisi, EMEK Partilerinin İl, İlçe Başkanları ve yönetim Kurulu üyeleri, Türk-İş’e, DİSK’e bağlı sendikaların Şube Başkan ve yöneticileri çok sayıda yurttaş katıldı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkan Çağlar Öztürk yaptığı basın açıklamasında şu görüşleri dile getirdi;

‘’Odamıza gelen bilgiler doğrultusunda, şube faaliyetlerinin yürütüldüğü ve Zonguldak da faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşları ile demokratik kitle örgütlerinin eğitim ve toplantı salonu olarak kullandığı binamızın Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP İktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği bir duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı konusu gündemdedir.

-MMO’nun Kuruluşu

13 KASIM 1955 tarihinde MMO Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, “1955 yılı Aralık ayının ilk 15 günü içinde Zonguldak Şubenin açılması ve Genel Kurulu’nun 04.12.1955 cumartesi günü saat 15.00’de Yayla Sinemasında yapılması”  kararı alındı. Böylece 1955 yılının madenciler gününde, EKİ Yayla Sineması’nda MMO Zonguldak Şubesi kuruldu. 1964 yılına kadar EKİ bünyesinde faaliyetini sürdüren oda 1964 yılında; bağımsız ve gerçek kimliğine kavuştuğu bu binaya taşındı. 1906 yılında yapımına başlanan ve 1936’da Fransızlar’ dan teslim alınan bu tarihi bina, EKİ tarafından 01.06.1964 tarihinde Türk Maden Mühendisleri Cemiyetine aylık 50 TL bedel ile kiralandı. MMO Zonguldak Şubesine, Cemiyet‘te evraklarını koyacağı bir oda ayrıldı. 13.2.1984 tarihinde odanın, TTK’ya başvurusu üzerine TTK Yönetim Kurul’u 11 Ocak 1985 tarih ve 7 sayılı kararına bağlı olarak, 22 Ocak 1985 tarihinde yapılan protokolle tarihi mekan MMO’ sına tahsis edildi.

‘Atatürk’ün Zonguldak’a Çıktığı İskelenin Yanı Başında Olan MMO, Onunla Özdeş Hale Gelmiştir’

Maden Mühendisleri Odası‘ nın 66 yaşındaki ilk şubesi, bugün kendi tarihsel mekanında hala çalışmaları ve etkinliklerini sürdürüyor. Bu mekan tarihsel ölçekli birçok buluşmaya, toplantıya ev sahipliği yaparak kentin hafızasına tanıklık etti. Aynı zamanda da Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Zonguldak’a çıktığı iskelenin yanı başında onunla özdeş hale gelmiş ve onunla anılır olmuştur.

TMMOB‘nin kuruluşuna katkı ve katılım sağlayan Zonguldak‘ta örgütlü mühendisler, Maden Mühendisleri Odası örgütlülüğünün de en etkin unsurlarından biri olarak kabul gördü ve 1930‘a kadar dayanan bu örgütlülük, MMO‘ nın ilk şubesi de ihtisas odalarının kuruluşunun hemen ardından Zonguldak‘ta oluşturuldu.

Oda, cemiyetten devraldığı gelenekle Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze dek Zonguldak‘ta, görev yapan maden mühendisleriyle tüm çalışanların haklarını savunurken Zonguldak‘ta demokrasi mücadelesinin de başını çekti. Halktan yana olmayan, bilim dışı politikalara karşı çıkarak kentin kaderini belirleyen toplumsal muhalefetin odağı oldu.

‘MMO, Demokrasi Platformu’nun Öncülüğünü Bu Tarihsel Mekanda Yaptı’

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi demokrasi mücadelesinin, teknik eleman ve emek mücadelesinin, varoluşundan bu güne hep içinde oldu. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak‘tan tüm yurda örnek olan Demokrasi Platformu’nun öncülüğünü de bu tarihsel mekanda yaptı.

Yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla birçok ödülün sahibi olan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, yalnızca üyelerinin mesleki gelişimi, sosyal dayanışmasıyla ilgili değil, kent için de birçok kültürel çalışmaya imza attı ve ev sahipliği yaptı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Maden Mühendisliği örgütlülüğüyle birlikte özlük hakları için verilen mücadelenin yanı sıra, madencilik sektörünün bilimsel ve teknik yönünü ön plana çıkartarak, ülkemiz madencilik sektöründe yaşanan her gelişmeye ilişkin oluşturduğu politikaları, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak getirmenin çabası içinde oldu ve olmaya devam ediyor.

‘Odamız Kömür Kongreleriyle Büyük Rol Oynadı’

Bunun en bariz kanıtlarından biri de kömür kongreleridir. 42 yıla sığdırdığı 21 Kömür Kongresi Afişleri ve kitaplarının Oda arşivinden emek verenleri selamlamaya devam ediyor Odamız Kömür Kongreleri ve ortaya çıkardığı sonuçlarla madencilik sektörünün gelişiminde, elde edilen bilgilerin paylaşımında büyük rol oynadı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’ nin, düzenleme sorumluluğunu 43 yıl önce üstlendiği Türkiye Kömür Kongresinin 1.’ si, 23 – 27 OCAK 1978 tarihleri arasında, 21.’sini ise 11-13 NİSAN 2018 tarihleri arasında Zonguldak ve ilçelerinde Zonguldak Maden Mühendisleri Derneğinin katılımıyla iki yılda bir aralıksız olarak gerçekleştirildi. 22. Kongrenin çalışmaların devam etmekte olup, bu çalışmaların neticesin de 28-30 EYLÜL 2022 tarihleri arasında kent için ekonomik, madencilik için bilimsel katkılar sağlayacaktır.

-Dünya Madenciler Günü Etkinlikleri

Odamız her yıl geleneksel hale getirdiği ‘Dünya Madenciler Günü’ etkinliklerini  4 Aralık ta başlamak üzere bir haftaya yaymakta; bu süreçte okullarımızda öykü, resim, şiir yarışmaları gibi edebiyat ve kültürel, santraç, briç ve atletizm gibi de zihinsel ve sportif etkinlikler düzenleyerek 7’den 70’e halkın tüm kesimleri ile buluşma ve bu halk kesimlerini buluşturmayı görev saymış, becermiştir. Bu buluşmalarda Odamız, madencilik sektörünün önemini öğrencilere ve her yaştan insana tanıtarak ülkeler için vazgeçilmez bir sektör olduğunun anlatıldığı bir eğitim binası olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçlarla yapılan etkinlikler anlaşılan birilerinin hoşuna gitmemiş, bağımsız kimliği ve kamu çıkarlarından başka hiçbir güce yandaş olmayan özelliği ve ülke çıkarları ile örtüşmeyen faaliyetlere muhalif kimliği nedeniyle Zonguldak’ta hedef tahtasına oturtulmuştur

‘Millet Kütüphanesi Yapılacakmış’

57 yılı aşkın süredir kullandığımız bu mekânın, Maden Mühendisleri Odası adıyla özdeşleştiği Zonguldak da yaşayanların bildiği bir gerçektir.

Oda binamızın sözüm ona ‘Millet Kütüphanesi’ yapılacağı gibi bir bahaneye sığınılarak alınmak istemesi ile Maden Mühendisleri Odası’nın bu alandan çıkarılması ve etkisizleştirilmesi, toplum ile olan bağının koparılması amaçlandığı herkesçe bilinmektedir. Kaldı ki Zonguldak’ta kütüphane yeri Maden Mühendisleri Oda  binasının olduğu  yer değildir. Eğer bir kent kütüphanesine ihtiyaç varsa, TMMOB olarak bu çalışmaya maddi ve manevi her türden katkıyı koyacağımızıda buradan ilân ediyoruz. Kütüphane ve turizm bahane edilerek; Zonguldak Tarihinin yok olmaması ve tarihin kültüre dönüştürülmesine büyük katkıları olan MMO’nun yok sayılması kabul edilemez. Bizler, geçmişte kent tarihinin bir parçası iken, türlü gerekçeler uydurulup yıkılan İşçi Müdürlüğü/eski Mükellefiyet Müdürlüğü binasının, verilen sözlere rağmen, kent tarihine ihanet edilerek yeniden yapılmadığının tanıklarıyız. Aynı şeylerin yapılarak farklı sonuçlar beklemenin doğru olmadığını bilenlerdeniz. O nedenle MMO; Zonguldak sanayi ve yapılarının korunması kadar önemli olan kömüre dair dökümanların korunması olduğunun bilincide olmuştur v  çalışmalarında bunu daima göz önünde bulundurmuş bir örgüttür.

Bu kenti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar öncelikle kentin kimliğini oluşturan tarihini, kültürünü ve birikimlerini bilmek zorundadırlar. Kenti yönetenler bu birikimiden beslenmez ve bu tarihsel serüveni özümsemezlerse hata yapmaya meyil ederler.

Bizler, Zonguldak’ta yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Bizler, bu yaşamımızda ayrıştırılmadığımız, ötekileştirilmediğimiz ve hayat tarzımıza karışılmadan kendimizi güven altında hissettiğimiz adaletli bir yaşam istiyoruz. O nedenle birbirini anlamayan bu kör uslübun aşılması zorunludur. Dolayısıyla yöneticiler ayrımcılığı değil birleştiriciliği, adaletsizliği değil adaleti savunmalı ve eşitlikçi olmalıdır. Eylemlerini ve söylemlerini bu yönde yapmalı ve kentin ortak değerlerine sahip çıkmalıdırlar. İşte bu ortak değerlerden biri de havza madencilik tarihi ile özdeşleşmiş Maden Mühendisleri ve örgütlü oldukları kuruluşları Maden Mühendisleri Odası dır.

’Gerginiz Ve Öfkeliyiz’

Biz TMMOB Maden Mühendisleri Odası, birliğimizin diğer odaları, bizlere ve birbirine dost, Zonguldak’ımızın sivil toplum kuruluşları olarak bu oldu bittiye itirazımız var. Kindar değiliz ama gerginiz. Ve Öfkeliyiz…

Öfkeliyiz .. Çünkü Anayasamızın 135. Maddesinde tanımlanan TMMOB ve birliğe bağlı odaların Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarının gözardı edilmesidir..

Öfkeliyiz …Çünkü, 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümlerine uygun kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip Maden Mühendisleri Odası’nın yok sayılmasıdır.

Öfkemiz;  madenciliğin, madencilik  tarih ve kültürünün gelişimine, madencilik biliminin ilerlemesine  mani olma girişimlerini yapanlara paye verilmesinedir.

‘Odamıza Yapılan Oprerasyona Seyirci Kalmayacağız’

Buradan sizlerin huzurunda beyanımız olsun;

Dünden bugüne mesleğimizi halkımızın ve ülkemizin yararına sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken bilimin ve tekniğin gereklerinden ayrılmadık, ayrılmayacağız. Engelleri aştık, aşmaya devam edeceğiz. Bizi engellemeye, karalamaya kalkanları tarihin karanlık sayfalarına gönderip yok sayacağız.

Bizler dostlarımızla toplumcu olmaya, iyiden, güzelden, doğrudan yana olmaya devam edeceğiz. Bizlerin  yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağını dosta düşmana göstereceğiz.

Bu gün odamıza yapılmak istenen operasyona seyirci kalmayacağımızı, adalet yolunda her engeli aşacağımızı ve bu yolda mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularken  bu haksız ve hukuksuz uygulamaya son verilmesini  bekliyoruz.’’