CHP Kilimli İlçe Başkanı aynı zamanda Maden Mühendisi Erol Sarıal, CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı.

TMMOB Maden Mühendisler Odası Zonguldak Şube Binası ile ilgili yıkım-değişiklik düşüncelerine tepki gösterdi.

Açıklama’da İl Başkanı Murat Pulat, Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun,İl Yönetim Kurlu üyeleriyle,  Kozlu,Kilimli, İlçe Yöneticileri katıldı.

Sarıal açıklamasında,  “AKP Genel Başkanı, Maden Mühendislerini doğrudan hedef alıyor.  Yargıya başvuru istemiyor, savunma istemiyor, mazeret istemiyor. Avukatları, sendikaları, diğer mühendisleri kısaca diplomalı her kesimi hedef aldığı gibi Maden Mühendislerini de düşman gören bir biçimleniş içinde”dedi

CHP Kilimli İlçe Başkanı Sarıal, açıklamada şu görüşlere yer verdi, “Zonguldaklılık bilincinin oluşumu Maden Mühendisleri ile başlar.
             Kömür madenciliği, maden işçiliği bu kent için ne anlama geliyorsa maden mühendisliği Zonguldak için aynı çağrışımı yapar. Görevi ne olursa olsun kömür üretiminde çalışanlar ve Zonguldak halkı bir bütündür. 
             Zonguldaklılar ve maden mühendisleri, 180 yılı aşkın süredir yer üstünde ve yer altında yan yanadır; kader birliği içindedir. Bunun sonucudur ki, 1978’de Havza’da Maden Mühendislerinin haklı eylemlerine maden işçileri de bir gün ocağa girmeyerek radikal bir eylemle destek verdiler. Buna karşın, 1990 yılı Kasım ayında Batı Karadeniz Maden Havzasında haklarını elde etmek için greve giden ve ardından eylemlere başlayan maden işçilerine en büyük destek Maden Mühendislerinden geldi.  Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği ve Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulları, maden emekçilerinin örgütü Genel Maden iş sendikasıyla sürekli danışma ve dayanışma içinde oldular.

           Bu Kent Maden Mühendislerinin Ellerinde Gelişmiştir

           Zonguldak’ın her alandaki gelişiminde Maden Mühendislerinin eli ve emeği vardır:
           Ereğli’den Karabük’e, Bartın’a değin bölgenin ekonomik gelişimine öncülük yapmışlardır.
           Bölgesel sanayileşmenin öncülüğünü yapmışlardır.
           İleri teknolojinin Zonguldak’a transferinde büyük rol oynamışlardır.
           Demirçelikler, şeker fabrikaları ve diğer sanayi kolları için üretilen yerli enerji ile uluslaşma sürecine katkı sağlamışlardır.

           Kentin Demokratikleşmesine Ve Kültürel Gelişimine Öncülük Etmişlerdir

           Kentleşmenin ve sosyalleşmenin (cemiyet hayatının), kültürel gelişimin öncüsü onlardır.
           Kentimiz ve ülkemizde demokratikleşmenin mesleki ve örgütsel sürükleyici gücü olmuşlardır.
           Cumhuriyetin ve evrensel insanlık değerlerinin yılmaz savunuculuğunu üstlenmişlerdir.  
           Bu kentte kültürel, siyasal, sanatsal ve ekonomik kurum ve kuruluşların organizasyonlarında Maden Mühendislerinin imzaları vardır.

            Maden Mühendislerini Hedef Almak Zonguldak’ın Geleceğine Düşmanlıktır

            Zonguldak’ta maden mühendislerini hedef almak, Zonguldak’ın geçmiş tarihine ve geleceğine düşmanlık etmek, Zonguldak’ı hedef almak demektir.    
           Zonguldak Sahil Düzenleme Projesinde yıkılan ve yeniden yapılan kafeler, kahvehaneler ve restoranlar eski işletmecilerine geri veriliyor. Yalnızca Maden Mühendisleri Odası Şube Merkezi ve Maden Mühendisleri Lokali AKP tarafından Maden Mühendislerinin elinden alınmak isteniyor.  Bunun için mülkiyet değiştirerek önce TTK’nın elinden alınıyor ve Toplu Konut İdaresine devrediliyor. Gerekçesi ise, camii karşısında içki içilmesiymiş. Arada bir Km’lik uzaklık var. Peki, ne yapılacakmış? Ona daha henüz karar verilmemiş. Kütüphane mi; kıraathane mi; yoksa kafe mi olsun? Bu belli değil. Zihniyet şu; Maden Mühendislerinin elinden alınsın da ne yapılırsa yapılsın!..
         AKP Genel Başkanı, Maden Mühendislerini doğrudan hedef alıyor.  Yargıya başvuru istemiyor, savunma istemiyor, mazeret istemiyor. Avukatları, sendikaları, diğer mühendisleri kısaca diplomalı her kesimi hedef aldığı gibi Maden Mühendislerini de düşman gören bir biçimleniş içinde..
          Ülke düzeyinde ve Zonguldak’ta içki içilen birçok yer var. Neden yalnızca Maden Mühendislerinin yasal dayanaklara sahip örgütünün bulunduğu yapılar hedef alınıyor? Açık bir düşmanlık değil mi bu? Efendim Cimer’e çok şikâyet gidiyormuş(!). Birisine kin besleyen herkes herkesi şikâyet edebiliyor.  Daha dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Önceki Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanı İsmail Kahraman da Laiklik ilkesinin Anayasa’dan kaldırılmasını istiyor. O zaman her şikayet için bir ferman çıkarılsın, demokratik laik, sosyal hukuk devlet düzeni dahil her şey yıkılsın geçilsin!.. 

        Maden Mühendislerini Yıkamayacaksınız                 AKP İktidarına 
          Maden Mühendisleri Zonguldak’ın ezelinde vardır; ebedinde de var olacaklardır.
Siz gideceksiniz, Maden Mühendisleri kalacaklar, bu kentin karattığınız yazgısını aydınlığa çevirmek için, yılmadan korkusuzca savaşımlarını sürdüreceklerdir.
         Maden Mühendislerini yıkmak 180 yıllık Zonguldak’ı yıkmak demektir. Göreceksiniz Maden Mühendislerini yıkamayacaklar.

                                                     AKSİNE AKP YIKILIP GİDECEKTİR!!..