Projenin Adı: Zonguldak Plastik Sanatlar Tasarım ve Uygulama Etkinliği.

Proje sahibi: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak Kent Konseyi, Zonguldak Kömür Jeoparkı.  

Etkinlik tarihi: 4–10 Aralık 2021

Amaç: 4 Aralık Dünya Madencilik Günü nedeniyle kamuoyunda sanatsal tasarım ve uygulamalarla farkındalık yaratmak.

Zonguldak kentinin kültürel ve sanatsal kimliğini ön plana çıkarabilecek,  plastik sanatlar alanındaki çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayacak sanatsal ifade biçimlerini desteklemek ve sanatseverlerle paylaşmak.

Tasarım ve uygulamada özellikle atık malzeme kullanma zorunluluğu getirerek çevre duyarlılığı yaratılmasına katkıda bulunmak.

Katılımcılar: Zonguldak Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve mezunları, Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve mezunları, plastik sanatlar alanında tasarım ve uygulama yapan Zonguldaklı yerel sanatçılar. 

Katılımcılar sergiye bireysel ya da grup halinde (her grup en fazla 3 kişi) katılabilecektir.

Katılımcılar sergiye en fazla 3 (üç) çalışma ile katılabilirler.

Sergiye katılan bütün sanatçılara açılış programında “Katılım ve Teşekkür Belgesi” verilecektir.

Malzeme: Çalışmalarda Zonguldak’ın başta madencilik olmak üzere ormancılık, demir-çelik sanayi gibi üretim biçimlerini simgeleyen atık malzemelerin kullanılması zorunludur. (Kömür, Metal, Şlam, Kâğıt-Karton, Atık plastikler, Ahşap vb.)

Çalışmalarda birden fazla atık malzeme türü kullanılabilir.

Tasarım ve uygulama alanları: Asamblaj, Kolaj, Heykel, Seramik,  Enstalasyon, vb.

Çalışmaların Seçimi ve Sergilenmesi: Çalışmalara ve tasarımlara ilişkin üç farklı açıdan çekilmiş en az 300 dpi çözünürlüklü fotoğraflar, kısa özgeçmiş ve önceki çalışmalara ait bir dosya (dosya Pdf formatında) ile sergi katılım formu zonguldak@maden.org.tr adresine gönderilecek, jüri tarafından dijital ortamda değerlendirilecek ve sergilemeye uygun bulunan çalışma ve tasarımlar sanatçılara e-posta yoluyla bildirilecek.

Jüri:

– Doç. Çağlar Uzun (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

– Doç. Ali Asgar Çakmakcı (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü öğretim üyesi)

– Kürşat Coşgun (Karikatür sanatçısı,  Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

– Adnan Turan Erdemir (Güzel Sanatlar Lisesi, resim öğretmeni)

– Sevinç Yıldız Güzen  (Emekli resim öğretmeni)

Son Katılım Tarihi: Tasarım ve maketlerin dijital ortamda gönderilme tarihi en geç 15 Kasım 2021 günü saat 18:00’dir.

Jürinin onayladığı orijinal çalışmaların teslim tarihi ve Yeri: Çalışmalar en geç 1 Aralık 2021 tarihinde, saat 18:00’e kadar Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’ne (Liman Cad. No: 25 Merkez-Zonguldak, Tel: 0372 2511355) tutanak karşılığı teslim edilecektir.

Sergi Yeri: Maden Mühendisleri Odası Lokali, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fuayesi.

NOT: Sergiye katılan tüm sanatçılar Sergi Şartnamesi’nde belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

SERGİ KATILIM FORMU

Katılımcının Adı ve Soyadı   
Telefon (GSM)   
E-Posta Adresi   
Adresi   
Çalışmanın Hangi Dalda Olduğu (Resim, Heykel, Enstalasyon vb.) 
Çalışmanın Boyutu   
Teslim Tarih ve Saati   
Teslim Alan