İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TTK İle ilgili değişikliğe dikkat çekti.

Erkmen yaptığı basın açıklamasında; “16.10.2021 tarihli Resmi Gazetede Türkiye Taşkömürü Kurumunun Taşınmazlarının idaresine ait 2019 tarihli yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, yayınlanmıştır.

TTK’nın taşınmazlarının kiraya verilmesi, aynı hak tesisi, ecrimisil ve tahliye işlemleri ile satış, trampa, inşaat yaptırılması gibi hususları kapsayan bu değişikliğin pek çok yeni hukuki hususlar içerdiği gözlemlenmektedir.

TTK kurumundan bu değişikliğin sebebi, niçin yapıldığını ve neyi amaçladığını kamuoyuna açıklamasını beklediğimizi ifade ederken, kamuoyununda bundan böyle  TTK’nın yapacağı bu işlemleri yakından gözlemlenmesinin doğru olacağı kanaatimizi belirtir, üzerinden daha iki yıl geçmeden yapılan bu yönetmelik değişikliğinin dikkatle izlenmesi gereken bir husus olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.