Zonguldak Kent Konseyi Başkanlığı 10 Aralık 2021 tarihinde Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun seçimi gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi’nden yapılan açıklama şöyle:

Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzun 01.11.2021 tarihindeki toplantısında alınan karar gereğince Kadın Meclisimizin Yürütme Kurulu seçimi 10.12.2021 tarihinde saat 14:00’da Zonguldak Belediyesi Nikah Salonunda yapılacaktır.

Kadın Meclisi Yönergesinin 7. Maddesi uyarınca yürütme kuruluna aktif üyeler aday olabilirler, bireysel üyelerin aday olma ve seçimde oy kullanma hakkı yoktur. Aktif Üyeler aşağıdaki gibidir:

a) Kadın Meclisi Üyeleri (seçimli Genel Kuruldan 1 ay önce belirlenir),

b) İl Genel Meclisi Kadın Üyeleri,

c) Merkez İlçe Belediyeleri Kadın Meclis Üyeleri,

d) Kadın Muhtarlar,

e) Kadınlara yönelik çalışmalar yapan vakıf ve derneklerin kadın temsilcileri,

f) Zonguldak Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan her siyasi partinin Kadın kollarından 1’er temsilci

g) Üniversite Rektörlüğü’nün belirlediği kadın çalışmalarıyla ilgili 2 temsilci,

h) Meslek odaları ve sendikalardan 1’er kadın temsilci,

i) Zonguldak Kent Konseyi Çalışma Gruplarından 1’er kadın temsilci,

Yine Kadın Meclisi yönergesinin 15. maddesine göre seçim esas ve usulleri aşağıdaki gibidir:

a) Kadın Meclisi yürütme kurulu, 1 başkan ve 6 üyeden oluşur.

b) Seçimde başkan adayları ve Yürütme Kurulu üyesi adayları ayrı ayrı oylanır.

c) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 6 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.

d) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.

e) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 7 kişi asil, 7 kişi yedek üye olarak seçilir.

f) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.

g) Bir kişi en çok 2 dönem üst üste başkanlık yapabilir.

h) Siyasi partilerin kadın kolları başkanları, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına aday olamazlar.

Aday olmayı düşünenlerin yönergenin bu maddelerine şartlarına uygun özellikleri taşımaları gerekmektedir. Yönergenin tamamına https://www.zonguldakkentkonseyi.org/dokumanlar/yonergeler/ adresinden ulaşılabilir.

Seçimde oy kullanma hakkına sahip kent konseyimize kadın temsilci bildirmiş kurum kuruluş listelerinin son hali internet sayfamızda yayınlanacaktır. Listede ismi bulunmayan kent konseyi üyesi dernekler seçimden 7 gün öncesine kadar Kent Konseyi Genel Kuruluna Kadınlara yönelik çalışmaları olduğunu ispatlamak ve temsilci ismi bildirmek kaydıyla seçim listesine kayıt yaptırabilirler. Yedi günden sonra listeye kesinlikle ekleme yapılmayacaktır. Açıklanacak seçmen listesinde adı olmayanların, seçimde aday olabilmeleri ya da oy kullanabilmeleri için kamu kurumu temsilcileri ise görevlendirme yazılarını, diğer dernek vakıf ve benzeri kuruluş temsilcilerinin ise yönetim kurulu kararı onaylı görevlendirme yazılarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Zonguldakımıza yakışır bir Kadın Meclisi seçimi olmasını temenni eder, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”

Nazım Hikmet’in Kadınlarımız adlı şiiri, Ahmet Kaya’nın sesdirmesi