Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutoğlu, göreve gelmesinin 6. Ayı nedeniyle yapılan ve önümüzdeki sürece yönelik olarak çalışmaları içeren değerlendirme yaptı.Kutoğlu, “Kentsel Planlama, Turizm, Ekonomi” başlıkları altında özetle şu görüşlere yer verdi;

“Yürütme Kurulu olarak Haziran ayındaki seçimden bu yana yaklaşık 6 ay boyunca başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere kent paydaşı olan çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum örgütüne ziyaretlerde bulunduk.

Bu ziyaretlerde kentimizin geleceğe yönelik kentsel planlama ve ekonomik gelişimi üzerine görüş alışverişlerinde bulunduk. Bu ziyaretlerde genel kabul olan görüşleri fırsat buldukça sosyal medyamız ve basın kanalıyla sizlerle paylaştık.

Bu konuları, Kentsel Planlama, Turizm, Ekonomi başlıkları altında özetleyebiliriz. Bu başlıklardan ilk olarak, Kentsel Planlama konusunda yapılan ve üzerinde konsensüs sağlanılan hususları sizlerle paylaşmak isteriz.

Değerli Zonguldaklılar, kentsel planlamanın esası 10, 20, 30, 50 yıl gibi uzun vadede ortaya çıkabilecek ihtiyaçların bugünden düşünülerek yer tahsisi ve bütçe tahsisi gibi hususların zamana göre ayarlamalarının yapılmasına dayanır.

Altı aylık süreçte yapılan görüşmelerde, yaşam kalitesini arttırabilmek adına kentte modern bir Kültür-Sanat Merkezine, bir Kongre Merkezine, bir Kütüphane binasına acil ihtiyaç olduğu tespiti yapılmıştır. Bu tesisler için ihtiyaç duyulan alanın şehir merkezindeki hal ve küçük sanayi sitelerinin ve benzeri tesislerin şehir dışına taşınması ile boşalacak alanlarla karşılanabileceği değerlendirilmiştir.

69 Ambarları bölgesine halihazırda çok sayıda kamu binasının taşınmasının avantajını kullanarak, Kent öngörümündeki Valilik, Adliye, Belediye ve diğer kamu binalarının da bu bölgeye taşınarak, bölgenin bir kamu hizmet kampüsüne dönüştürülmesi, sevk ve idarenin kolaylaşmasına, vatandaşların işlerini daha hızlı görmesine yardımcı olacağı gibi kentiçi trafiğinin rahatlamasına da önemli katkı yapacaktır.

Valilik binasından boşalan alanın kent meydanı olarak değerlendirilmesi, Adliye binasının taşınması ile boşalan alan da turizm alanı olarak değerlendirilmelidir. Yeni Adliye binası yıkılmadan bir otel olarak değerlendirilerek kamuya kaynak sağlanabilir.

Valilik makamının himayesinde Unesco Zonguldak Kömür Jeoparkı projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda jeolojik unsurların yanı sıra endüstri miraslarının da korunarak kente kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kentin değişik noktalarında geçmiş dönemlerin yaşam kültürünü yansıtan yapılar, örneğin işçi pansiyonu, müdür evi, yerel taş, tuğla ve ahşap evler, restore edilerek kent müzesi olarak kullanıma sunulmalıdır. Yine bu kapsamda, Fenerdeki A tipi konukevi ve Üzülmezdeki Rombaki Konağı ve müştemilatı müze ev, butik otel fonksiyonlarıyla kente kazndırılmalıdır. Ayrıca, atıl durumdaki ilk Kömür Müessesesi binası ile eski Işıkveren

Termik Santrali Endüstriyel Mirasın Anıt Eserleri olmaları nedeniyle kent müzesi ve çok amaçlı salon olarak değerlendirilmelidir.

Son olarak, şehir sakinlerinin keyifle zaman geçirebileceği ve turistik amaçlı ilgi çekici tematik botanik ve kültür (Türk, Japon, Çin, Fransız gibi) park ve bahçeleri Fener ve Üzülmez gibi bölgelerde ve yukarıda sayılan binaların bahçeleri değerlendirilerek ortaya çıkarılabilir.

Trafik konusunda ise, kamu binalarının 69 ambarları bölgesinde toplanması halinde ve Mithatpaşa Tünellerinin hizmete açılmasıyla önemli bir rahatlama zaten sağlanacaktır. Bunun yanı sıra Üzülmez-Zonguldak-Kozlu Demiryolu Hattının ulaşıma açılması da önemli katkı sağlayacağı gibi nostaljik ve turistik bir değer de oluşturacaktır. Kentiçi otopark ihtiyacı içinse Amelebirliğinin kamu yararına bir kurum olması dolayısıyla Nizam caddesindeki arsasını otopark olarak hizmete sunması yararlı olacaktır. Yine adliye bölgesinin boşaltılması halinde alanın bir bölümünde otopark tesisi düşünülebilir.

Bundan sonraki, bölümlerde Turizm, Orman ve Kömür Ekonomisi üzerine yaptığımız görüşmelerin özetlerini sizlerle paylaşıyor olacağız.