Mesajlarda, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” ortak mesajı verildi

BEÜ Rektörü  Prof. Dr. Mustafa Çufalı


 “Evrensel değerler ışığında, araştırmacı, çağın gereksinimlerine uygun bilgilerle donatılmış, yenilikçi, ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan öğretmen adayları yetiştirme gayesiyle hareket etmeye devam ediyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi, geleceğin de mimarları olan, toplumların ülkelerin geleceklerini şekillendiren tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”

AKP İl Başkanı Zeki Tosun:

“Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinin en önemli kaynağı olan insanı yetiştiren öğretmenlerimiz milli duygularla evlatlarımızı yetiştirerek çok önemli bir görevi icra etmektedirler. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizin en önemli öğreticileri öğretmenlerimiz olacaktır. Öğretmenlerimiz devletimizin öngördüğü bu hedeflerle çocuklarımızı eğiterek bu idealleri geleceğe taşıyacaklardır. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” anlayışı ile bizler, öğretmenlerimize şükran borçluyuz”

CHP İl Başkanı Murat Pulat:

“Sizler sadece bir çocuğa değil, bir milletin geleceğine de yön veriyor, yaşama ışık tutuyorsunuz. Sizlerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması bir milletin geleceğinin de garanti altında olması demektir.Eğitimsiz ve öğretmensiz toplumların ”ulus” olamayacağı gerçeğinde, insanlığın her çağda, her türlü bilgisizlikten kurtararak bilim yolunda ilerleyebilmesi de ancak öğretmenlerimizin sayesinde mümkün olabilmiştir.

Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş;

Bugün ülkemizde öğretmenler yaptıkları mesleğin önemi ile bağdaşmayan koşullara mahkum edilmiş durumdadır. Öğretmenlere 3600 ek gösterge konusunda verilen sözler yerine getirilmemiştir. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak ayrıştırılan öğretmenler 21’inci yüzyılda güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Her atanan Milli Eğitim Bakanı ile eğitim politikalarının değiştiği, günü birlik kararlarla müfredatın belirlendiği bir eğitim sistemi içinde başarıdan bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle öğretmenlerin ekonomik ve sosyal hakları konusunda hızlı bir şekilde iyileştirme yapılmalı, 3600 ek gösterge hakkı öğretmenlere derhal verilmelidir. Öğretmenleri ayrıştıran sözleşmeli, ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, bütün öğretmenler kadrolu olarak çalışmalıdır. Genç öğretmen adaylarının önündeki engeller kaldırılmalı, atama sorunu en kısa sürede çözülmelidir”

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı:

“Öğretmenlerimizin öncelikle ekonomik olarak güçlendirilmesi, ek iş yapmadan geçinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir ücret düzeyine yükseltilmesi gereklidir. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere kamuda çalışan hiçbir çalışan yoksulluk sınırının altında maaş alması kabul edilemez. Öğretmenlerimizin hem çalıştığı dönemde, hem de emeklilerinde daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için 3600 ek gösterge derhal verilmelidir. Öğretmenlerimiz, ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından OECD ülkeleri arasında son sıralardadır. Devletimiz bunu önemli bir sorun olarak görmeli, bu tabloyu tersine çevirecek önlemleri vakit geçirmeksizin almalıdır. KHK’lerle işinden çıkarılmış öğretmenlerden mahkemelerde beraat etmiş ya da haklarında takipsizlik kararı verilmiş olanlar derhal görevine iade edilmelidir” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil:

“Öğretmenlik; gece gündüz demeden günün 24 saati hayatın her alanında insana görev ve sorumluluk yükleyen, topluma örnek olmayı gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir.

Ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmek, onların daha sağlıklı şartlarda ve daha iyi koşullarda görev yapmalarını sağlamak zorundayız”

Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş

“Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır.Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir.”