Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü önceliğinde 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezinde kapsamlı bir panel yapıldı.

Panele Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Protokolü, Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri, çok sayıda akademisyen ve idari personel ile öğrencilerimi yoğun katılım sağladı.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık’ın yaptığı panelde;  Dr. Öğr. Üyesi Beyza Erkoç “Şiddet ve Türleri”, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk  “Şönim”, Avukat Semra Parim “Şiddetin hukuki Boyutu” ve Arş. Gör. Tamer Özsoy Kadına Şiddetin Medya’dan Yansıması: Dijital Şiddet” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

1981 yılından itibaren Birleşmiş Milletler 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak” ilan etmiştir. Ülkemizde kadın hakları konusundaki hukuki düzenlemeleriyle birçok ülkenin önünde yer alır. Bu adımları daha ileriye taşımak için, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları sorunu olmanın yanında toplumu zayıflatan ve yaralayan bir halk sağlığı sorunu olduğunun bilinciyle daha ne yapılabilir, bu sorun nasıl çözülürün arayışında bir parça olarak dış paydaşlarımızla gerçekleştirilen panele katılım yoğun oldu.

Kadına yönelik şiddette sorunun sona ermesi için şiddete karşı bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın temel sorunlarından birisi haline geldiğine dikkati çekildiği konferansta; KADES uygulaması anlatıldı ve çeşitli vaka sunumları yapıldı.