Sağlık emekçileri ülke çapında iş bıraktı.Sağlık emekçileri, sadece doktorlardan ibaret olmadığını belirten Zonguldak’taki sağlıkçılar bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Zonguldak Şube Başkanlığı üyeleri, sabah Atatürk Devlet Hastanesi önünde, öğlen saatinde ise Bülent Ecevit Üniversitesi TIP Fakültesi’nde  eylem yaptılar.

Saadet’ten Sağlık Emekçilerine Destek

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer Sağlık Emekçileri Sendikası’nın BEÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi önünde yaptıkları “Sağlık Ekip İşidir” temalı basın açıklamasına destek verdi. Üstünyer yaptığı açıklamada “Nerede bir haksızlık varsa karşısındayız, nerede bir hak arama mücadelesi varsa yanındayız” dedi.


Eylemde basın açıklaması yapan KESK’e Bağlı SES Zonguldak Şube Başkanı Aytekin Aygün “Her geçen gün fakirleşiyoruz, bu gerçeği biz yaşarken bizi yalan sözlerle kandırmaya çalışmayı bırakın. Aklımızla dalga geçmeyin!”dedi

Açıklamada; “Bunca sorunun yaşandığı işkolumuzda bizler yaşadığımız tüm zorlukların yanında sürekli alanlarda olmak ve mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi, işyerlerimizde ekip olarak çalışan emekçileri, ekonomik özlük haklarla da bölmeye yönelik uygulamalara sıklıkla şahit oluyoruz. TİS döneminde ek ödemelerin belli sayıda meslek grubuna verilip diğerlerine verilmemesi, en son 1 Aralık’ta torba yasada yaşatılan benzer durum, çalışanlar arasında tartışmalara neden olmuştur. Torba yasada hekimlerin sabit ek ödemeleri ile emekli ek ödemelerine yönelik azda olsa yapılan artışı olumlu bulduk. Bu düzenlemenin tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri içinde yapılması için yasa teklifleri hazırladık, mücadele yürüttük. Ancak; hükümet yetkilileri, muhalefetin bizler için verdiği teklifi kabul etmedikleri gibi emekli hekim ve diş hekimleri için yaptıkları düzenlemeyi de geri çektiklerini ifade edip görüşmeleri ileri bir tarihe ertelediler.

Bu durum kabul edilemez! Buna iş bilmezlik denir! Bu, Sağlık ortamının iş barışını, huzurunu kökten dinamitlemektir!

Hepimizin çalışma koşulları ağır ve hepimizin maaşı çok düşük ve her geçen gün mum gibi erimektedir. Hangi meslek mensubunun ekonomik ve özlük haklarına yönelik bir kazanım elde etsek hepimiz mutlu oluruz.

Sağlık Ekip İşidir. Ekibin Her Bir Üyesi, İnsanca Yaşayacak Bir Ücret ve Güvenli Çalışma Koşullarında Ekip Olarak, İş Barışı Bozulmadan Çalışmak İstemektedir. Bizleri ayrıştırmaya çalışan bu politikalara karşı birlikte mücadele ederek birlikte kazanacağız.

Her geçen gün fakirleşiyoruz, bu gerçeği biz yaşarken bizi yalan sözlerle kandırmaya çalışmayı bırakın. Aklımızla dalga geçmeyin!

Biz sağlık emekçileri COVID ile mücadele ederken, hastalanırken, hayatımızı kaybederken “emekleriniz ödenmez” edebiyatı yapanlara cevabımız nettir. Hakkımız ödenir, ödeyin!

Kısa vadede acil taleplerimiz:

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilmesi,

3600’den başlayarak kademeli olarak 7200 ek gösterge verilmesi,
Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve
Yıpranma payı
Taleplerimiz hayata geçinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Tekrar haykırıyoruz; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!