Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı.
Toplantıda PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığına karar verilirken Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde…

15.01.2022 Tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları Gereğince;

      İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği 15.01.2022 tarihinde İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarih ve 22954 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazıda;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

•         Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

•         Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

•         Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

•         Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

•         Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

1-        Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı genelgesi doğrultusunda, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 45 nolu Kararının tüm hükümleri ile 28.10.2021 tarih ve 49 nolu Kararının 3’üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına,

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.