Zonguldak Kent Konseyi 20. Olağan Genel Kurulu, Belediye Meclisine sunacağı gündem maddelerini görüşme üzere toplanıyor.Aynı zamanda 6 Aylık Çalışma Raporununda sunulacağı kongre için çağrı yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yaptığı bilgilendirme açıklamasında :

“Zonguldak Kent Konseyi 20. Olağan Genel Kurulumuz, Zonguldak Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21.01.2022  tarihinde saat:14.00’da toplanacaktır.

            Üyesi bulunduğunuz Kent Konseyimizin 20. Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizi önemle arz/rica ederim.           

Gündem

1-Açılış

2– Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Zonguldak Kent Konseyinin 6 aylık Faaliyet Raporu sunumu

4-Hafriyat döküm alanının belirlenmesi hakkındaki önerinin, belediye meclisine sunulabilmesi için Genel Kurulda oylanması

5-“Zonguldak’ı en iyi temsil eden kuruluş ve kişilere hizmet ödülü” yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurulda oylanması

6- Dilek ve Temenniler

7-Kapanış

Reklam