Susma/Özel Haber

Ülke de siyasetin gündeminde olan KPSS’de Türkiye’de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmasının ardından gözler Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumun (TTK)’ya alınacak personeli kara kara düşündürmeye başladı.

TTK personeli ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği’ gereği; boş olan Başmühendis, Şef, Teknik Şef pozisyonları için, 25.12.2021 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesin’de yazılı sınav yapılmış ve sınavda başarılı olan personelin listesi yayınlanmıştır. Başarılı olanlar arasında çok yüksek puan alanların olduğu bilinmektedir.

Ancak, sınav yönetmeliği uyarınca yazılı sınavda başarılı adaylar ayrıca TTK’ca oluşturulacak sınav komisyonu önünde mülâkata gireceklerdir. Adaylar arasında çok başarılı olup yüksek puan alanlar mevcut olup, bu adayların mülâkat sonucu atanıp atanmayacakları merak konusu olmaktadır.

“Mülakatlar kayıt altına alınsın”

Mülâkat sisteminin adalet dağıtmadığı, kayırmacılığın baş sorumlusu olduğu ve kayırmacılığı yarattığı için liyakatı ortadan kaldırdığı Devlet’in diğer Kurumlarındaki uygulamalardan bilinmektedir.

Mülâkatta başarılı olmanın kriterlerinin ne olduğu hususunda kamuoyunda oluşan olumsuz düşüncelerin nasıl ortadan kaldırılacağı soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir kayıt tutulmadan, hiçbir şahidi olmadan yapılan sözlü (mülâkat) sınavlar toplumda her zaman şüphe uyandırmıştır. Bu anlamda, her ne kadar mülâkat sisteminin adaletsiz ve kayırmacı yanlarının olduğu bilinsede; bunları ortadan kaldıracak bağımsız gözlemcili ve video kayıtlı olması kamuoyu önünde daha muteber görülecektir. Aksi durumda sözlü sınavlar ve sınav komisyonları üzerindeki şaibeler asla kalkmayacaktır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na işçi alımında geçmişte şaibelerin olduğu,siyasilerin kendi yakınlarını kuradan çıkarmak için başvurduğu 12 eski hükümlünün belirlenmesi için  TTK Eğitim Daire Başkanlığı’nda yapılan kura çekiminde kelimenin tam anlamıyla skandal yaşandığı, Noter huzurunda yapılan kura çekiminde fanustan çekilen toplardan 2 kez ‘1’ numara çıkmasından şüphelenen eski hükümlüler kuraya itiraz etmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı.