Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfının yaptığı çalışmalarla kente değer katan kişilere verdiği ödüller, bilim dalında, BEÜ Öğretim Üyeleri Dr. Hamza Ekmen ve Dr. Gülden Ekmen’e, kültür dalındaysa Nilgün Efes’e gitti. 

Zonguldak Kültür Eğitim Vakfının 2022 yılı ödülleri açıklandı. ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun 2002 yıllı bilim ödülünün BEÜ Öğretim Üyeleri Dr. Hamza Ekmen ve Dr. Fadile Gülden Özkalalı Ekmen’e Ereğli İnönü Mağarası kazıları nedeniyle; kültür ödülününse, yerel dokuma olan elpek bezini yeniden gün yüzüne çıkararak dünyaya tanıtan Nilgün Efes’e verildiğini söyledi. Coşgun yaptığı açıklamada, “Mütevelli Heyetimiz uzun süredir üzerinde çalıştığı ZOKEV 2022 yılı ödüllerini kazanan değerlerimiz belirledi. Buna göre bilim ödülünün BEÜ Öğretim Üyeleri Sayın Dr. Hamza Ekmen ve Dr. Sayın Gülden Ekmen’e Ereğli İnönü Mağarası kazıları nedeniyle verilmesi kararlaştırıldı. Sevgili hocalarımız, burada yaptığı kazılarla, kentin tanıtımına katkı yapmanın sıra, Batı Karadeniz tarihini yeniden ele alacak bulgulara erişmemizi sağladı. Kültür ödülüneyse Sayın Nilgün Efes değer bulundu. Efes, Ereğli ilçemizin unutulmuş gitmiş yöresel dokuması elpek bezini ısrarlı çalışmalarla yeniden üretmekle kalmadı, onu bir ticari ürün haline getirerek tüm dünyaya tanıttı” dedi.  

Ödül törenin 11 Şubat Cuma akşamı 18.00’de Maden Mühendisleri Odası lokalinde yapılacağını da söyleyen Coşgun, ödül gerekçelerini ise şu şekilde açıkladı: 

DR. HAMZA EKMEN, DR. GÜLDEN EKMEN: 

Bilimsel üretimin yanı sıra, yaşadığı kente değer katmayı, onun saklı tarihini açığa çıkarmayı görev bilmiş bilim insanı olarak, geçmiş dönemlerde yaşamış uygarlıkların kültürel ve toplumsal gelişimini inceleyen önemli çalışmalara imza attı. Zonguldak’ın arkeoloji potansiyelini ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar sırasında, binyıllar öncesinden günümüze bu coğrafyada yaşamış insan topluluklarının ayak izlerini sürdü, ulaştığı bulgularla tüm Batı Karadeniz’in tarih yazımını yeniden ele alacak bilgilere ulaşılmasını sağladı. Halen sürdürdüğü Ereğli İnönü Mağarası kazılarıyla, Ereğli tarihinin, Milattan Önce 4 bin 500 yıllarına uzandığını saptayarak, ilçenin, arkeoloji alanında ilgi duyulan bir merkez haline gelmesini sağladı, turizm değerini artırdı.  Zonguldak ve çevresinin arkeolojik birikimiyle ilgili yayımladığı çok sayıda bilimsel makaleyle, ulaştığı bilgileri insanlığın ortak mirası haline de dönüştüren Dr. Hamza Ekmen ve Gülden Ekmen tüm bu çabalarıyla ZOKEV 2022 Bilim Ödülüne değer bulundu. 

NİLGÜN EFES: 

Yaşadığı kente ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir iş insanı olarak, yöremizin 6 bin 500 yıllık üretim kültürünü yansıtan elpek bezinin tarihin derinliklerinden çıkarılarak kente yeniden değer katan bir ürün haline dönüştürülmesi için yoğun çaba harcadı. Bu uğurda atölyeler kurdu, kurslar düzenledi, işyerleri açtı. Unutulmaya yüz tutmuş bir yöresel dokumayı günün ihtiyaçları ve estetik anlayışı ile yeniden ele alarak, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada tanınmasını sağladı. Girişimci bir ruhla yürüttüğü çalışmalarla elpek bezine ticari değer kazandırıp gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlayan Nilgün Efes, tüm bu çalışmaları ile ZOKEV 2022 Kültür Ödülüne değer bulundu.