Zonguldak Kent Konseyi 20. Olağan Genel Kuruluna toplanıyor. Yapılan duyuruda

Zonguldak Kent Konseyi 20.Olağan Genel Kurulumuz, Zonguldak Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere10.02.2022 tarihinde saat:14.00’da çoğunluksuz olarak toplanacaktır.

Üyesi bulunduğunuz Kent Konseyimizin 20.Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizi önemle arz/rica ederim.

Gündem

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 3-Zonguldak Kent Konseyinin 6aylık Faaliyet Raporu sunumu

4-Hafriyat döküm alanının belirlenmesi hakkındaki önerinin, belediye meclisine sunulabilmesi için Genel Kurulda oylanması

5-“Zonguldak’ıen iyi temsil eden kuruluş ve kişilere hizmet ödülü” yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurulda oylanması

6-DilekveTemenniler

7-Kapanış

Prof. Dr Şenol Hakan KUTOĞLU Yürütme Kurulu Adına

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı