Zonguldak Kadın Platformu, yarın 12 Şubat (Cumartesi) Millet İttifakı ve bileşenleri 6 Muhalefet Parti Genel Başkanları’nın toplantısına saatler kala, açık mektup yayınladılar.

Aynı zamanda 8 Mart’a günler kala bu açıklama, kadınların çalışma,yaşam,sosyal hayattaki durumlarının, kadına yönelik şiddetin daha da arttığı AKP iktidarı döneminde bir anlamda Muhalefete de bir ‘Nota-Uyarı’ olarak değerlendirilebilir.

Açıklama Eşik Platformu Bileşeni Zonguldak Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Eylem Kabarık tarafından yapıldı.

Açıklamada şu görüşler dile getirildi;

“Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ilkeleri üzerinde mutabakat çalışması yürüten altı muhalefet partisinin liderleri 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelerek çalışmalarının nihai sonucunu kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdular. Eşitlik için Kadın Platformu-EŞİK olarak öncelikle mutabakat zemininde son aşamaya geldikleri anlaşılan altı muhalefet partisi liderine ve farklı ittifak ihtimallerini yadsımayarak tüm muhalefet partilerine sesleniyoruz:

Cumhuriyetin ikinci yüz yılını inşa etmek misyonu, zamanın üzerinize bıraktığı en önemli tarihi sorumluluk

Bu sorumluluğun gereği olarak, yeni yüz yılın inşası öncelikle bugün, hemen şimdi Cumhuriyet değerlerinin en önemlisini, laiklik ilkesini korumakla başlar. İktidarın hazırlamış olduğu ve her an Meclis’e sevk edebileceği yasa teklifi, Aile Hukukuna ilişkin boşanma usulleri gibi çeşitli konuları laik hukuk düzeninin dışına çıkaracak öneriler içeriyor. Muhalefet liderlerinin, hep birlikte veya ayrı ayrı, laik hukuk düzeni için risk yaratan Medeni Yasa değişikliğine hayır demesi gerekiyor. Ayrıca muhalefetin iktidarı, Anayasayı ve yasaları etkin uygulamaya, “sözde mağdurları korumak” adına Medeni Kanun’un aile hukukunda eşitliği esas alan önemli maddelerini değiştirme niyetinden vazgeçmeye çağırmasını bekliyoruz. Bu, seçim sonrasına ertelenemeyecek, hemen bugün yerine getirilmesi gereken tarihi bir sorumluluk. Zira sizlerin de gayet iyi bildiğiniz gibi yıkım ne kadar büyük olursa yeniden inşa o kadar zorlaşır.

Eşitlik talebi ve kadın hakları teferruat değil, mutabakatın temeli olmalıdır

Kadınların şiddetsiz ve güvenli bir yaşam sürme ve eşit yurttaşlık hakkı, iktidar tarafından görmezden gelinirken; laik medeni hukuk parça parça tahrip edilerek, ülkenin geleceği kadın karşıtı politikalara teslim edilirken kuşkusuz muhalefete düşen buna karşı durmak ve eşitlikçi politikalar üretmektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokrasinin yeniden ve eskisinden daha güçlü tesisi için üzerinde mutabakat sağlanacak olan metin, parti temsilcilerinin ifadesiyle devlet mimarisini oluşturmak amacını taşıyor. Bu durumda uzlaşacağınız metin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini temele yerleştirmiş olmalıdır. Eşit yurttaşlık, eşit temsil ve 5 Acil Talebimiz mutabakat metninde yer almalı ki devlet mimarisi, demokratikleşme potansiyeline sahip olsun. Kadınlar ve hakları teferruat değil, konunun özüdür. Tüm muhalefeti bu gerçeği görmeye ve buna uygun davranmaya çağırıyoruz

Taleplerimiz net, mücadelemiz haklı

Kadın erkek eşitliği için sözde kalmayan, birbirini destekleyen bütüncül sosyal ve ekonomik politikalar uygulamak zorunlu ve acildir. Yirmi yılda eşitlik ve laiklik adına kaybettiğimiz çok şey var. Kadınlar bu kayıpların etkileri ile her gün gündelik hayatlarında karşılaşıyorlar hatta yükseltilen eril dil nedeniyle canlarından oluyorlar. Bu nedenle, EŞİK olarak açıkladığımız 5 acil talebimizin ve eşit temsilin yer almadığı hiçbir mutabakat metni kadınlara güven vermeyecektir:

  1. Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin,
  2. Kazanılmış haklarımızı tehdit eden her türlü söylem ve fiili uygulamalara son verin,
  3. Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı uygulayın,
  4. Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, parasız hale getirin,
  5. Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulayın.

Eşitlik için bir yüzyıl daha beklemeyeceğiz!