İrlanda KP, Britanya KP, İran TUDEH Partisi, Ukrayna’daki savaşı durdurmak için Rusya’nın Avrupa Birliği’nin, NATO’nun ve ABD’nin neler yapması gerektiğine ilişkin bir ortak bildiri yayınladı.

 “Savaşı durdur, barışı başlat!”

BİZ, aşağıda imzası bulunan siyasi partiler, Dünya Barış Konseyi’nin 25 Şubat 2022 tarihli aşağıdaki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz:

Dünya Barış Konseyi,

• Rusya-Ukrayna çatışmasının tüm taraflarını, Rusya ve Ukrayna halkının ve bölge halklarının bu askeri çatışmadan hiçbir kazanımı olmadığını belirterek, yapıcı siyasi diyalog yoluyla barışı ve uluslararası güvenliği yeniden tesis etmeye ve güvenceye almaya çağırır.

• 2014 Euromaydan darbesinden sonra gerici güçlerin Batılı emperyalist güçlerin açık desteğiyle Kiev’de iktidara gelmesinden bu yana ABD, NATO ve AB’nin yaptığı siyasi ve askeri manevraları kınar.

• NATO’nun doğuya doğru genişlemesine, Doğu Avrupa’daki askeri birikimine ve Rusya Federasyonu’nun kuşatılmasına karşı muhalefetini yineler.

• Ukrayna eyaletlerinin bağımsızlığının Rusya tarafından tek taraflı olarak tanınmasının yalnızca BM Şartı’nın kurucu ilkelerini baltalamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekte bu tür yöntemlerin emperyalist güçler tarafından diğer uluslara karşı kötüye kullanılması için gerekçe oluşturduğunu beyan eder.

• Bu çatışmanın enerji kaynaklarının, boru hatlarının, pazarların ve etki alanlarının kontrolü ile ilgili olduğunu kabul eder.

Bu temelde, biz aşağıda imzası bulunanlar derhal ateşkese gidilmesi ve Ukrayna’da savaşı tırmandırma tehdidi oluşturan tüm askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

BM güvenlik konseyini ve tarafsız ve bağlantısız ülkeleri, çatışmayı azaltmaya ve Ukrayna-Rusya ilişkilerine zarar veren tüm önemli sorunların kalıcı, istikrarlı ve barışçıl bir şekilde çözülmesinin temelini oluşturmaya yönelik müzakereler düzenlemeye çağırıyoruz.

Rusya’yı, güçlerini Ukrayna’dan çekmeye başlamaya, ABD ve AB’yi de kendilerini askerden arındırılmış ve tarafsız bir Ukrayna’ya adamaya çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, konu uluslararası ve insancıl hukuku, BM kararlarını ve insan haklarını, ulusların egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal eden savaşlar başlatmaya geldiğinde Batılı güçlerin ve NATO’nun sicilini görmezden gelen tek taraflı kararları desteklemek yerine, ateşkes ve barış için çalışmalıdır..

Kuzey Kıbrıs 1974’teki yasadışı istilanın ardından NATO üyesi Türkiye tarafından hala işgal edilmekte olması, Suudi Arabistan ve Batılı destekçilerinin neredeyse savunmasız olan Yemen halkına karşı bir savaşı sürdürmekte oluşu ve Britanya hükümetinin İrlanda halkının egemenlik ve bağımsızlık hakkını uzun bir tarihsel geçmişin ötesinde hala inkar etmekte oluşu dikkate değerdir.

Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için en iyi temel, Ukrayna’nın egemen sınırlarının kalıcı olarak tanınması ve Ukrayna içindeki Donbass bölgesi için özerklik dahil olmak üzere Minsk II Anlaşması’nın tam olarak dikkate alınması olacaktır.

Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları, ateşkes, müzakereler ve kalıcı bir çözüm için daha elverişli koşullar yaratmak amacıyla reddediyoruz, ki yaptırımlar savaşın başka araçlarla sürdürülmesi demektir ve genel olarak Rusya, Ukrayna ve Avrupa halklarının refahına zarar verecektir.

Rus askeri maceracılığının bu örneğinin bedelini en ağır ödeyecek olan Ukrayna ve Rusya işçi sınıflarıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Ukrayna Komünist Partisi üzerindeki yasağın kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.

Tüm ilerici ve barışsever güçleri, NATO’nun dağıtılması kampanyasında ortak eyleme çağırıyoruz.

Avrupa Birliği, Ukrayna’da gelişen olaylarda aktif rol oynamaktadır. AB’nin kısa adı PESCO olan Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği programı kapsamında artan militarizmine ve askeri harcamaları artırmasına, Avrupa’da ve küresel çapta barışa yönelik büyüyen bir tehdit olarak karşı çıkıyoruz.

Gerek Rusya’da, gerek Ukrayna’da gerekse başka yerlerde barış ve uzlaşma seslerini susturmaya yönelik tüm çabaları reddediyoruz, Batı emperyalizmi ve NATO’nun dünya görüşünün propagandasını yapmayan medya kuruluşlarının yasaklanmasına karşı çıkıyoruz.

Savaşı durdurun, barışı başlatın!

(Bu metin, İngiltere Komünist Partisi, İrlanda Komünist Partisi ve İran TUDEH Partisi tarafından ortaklaşa önerildi.)

Yukarıda Türkçe çevirisini yayınladığımız metnin İngilizce orijinalini de aşağıda veriyoruz.

‘For peace and a just solution to the conflict in Ukraine’

or peace and a just solution to the conflict in Ukraine

For peace and a just solution to the conflict in Ukraine

The Communist Party of Ireland, the Communist Party of Britain and the Tudeh Party of Iran have produced a joint declaration outlining what Russia, the EU, Nato and the United States must do to end the war in Ukraine

Ukrainian refugees cry as they reunite at the Medyka border crossing, Poland WE the undersigned political parties welcome the statement of the World Peace Council of February 25 2022, which:

• Calls on all sides to the Russia-Ukraine conflict to restore and secure peace and international security through constructive political dialogue, noting that the Russian and Ukrainian people, as well as the peoples of the region, have nothing to gain from this military conflict.

• Condemns the political and military manoeuvres of the US, Nato and the EU since the Euromaidan coup of 2014 after which reactionary forces took power in Kiev with the open support of the Western imperialist powers.

• Reiterates opposition to Nato’s eastward expansion, its military build-up in Eastern Europe and the encirclement of the Russian Federation.

• Declares that the unilateral recognition of the independence of the Ukrainian provinces by Russia not only undermines the founding principles of the Charter of the UN, but also creates justification for the future abuse of such methods by the imperialist powers against other nations.

• Recognises that this conflict is related to the control of energy resources, pipelines, markets and spheres of influence.

On this basis, we the undersigned call for an immediate ceasefire and a halt to all military operations in Ukraine which threaten to escalate the war.

We urge the UN security council and neutral and non-aligned countries to convene talks aimed at de-escalating the conflict and laying the basis for a permanent, stable and peaceful settlement of all the substantial issues damaging Ukraine-Russian relations.

We call upon Russia to begin withdrawing its forces from Ukraine, that the US and the EU commit themselves to a demilitarised and neutral Ukraine.

Members of the UN security council should be working for a ceasefire and peace instead of supporting one-sided resolutions that ignore the record of the Western powers and Nato when it comes to launching wars that violate international and humanitarian law, UN resolutions and the right of nations to sovereignty and self-determination.

It is notable that such a war is still being waged by Saudi Arabia and its Western backers against the near-defenceless people of Yemen, while northern Cyprus remains occupied by Nato member Turkey following its illegal invasion in 1974 and the British government continues its long history of denying the Irish people’s right to sovereignty and independence.

The best basis for a settlement of the Russia-Ukraine war would be one that takes full account of the Minsk II Agreement, including permanent recognition of Ukraine’s sovereign borders and autonomy for the Donbass region within Ukraine.

In order to create more favourable conditions for a ceasefire, negotiations and a permanent settlement, we reject sanctions against Russia, which is war by other means and will harm the wellbeing of the peoples of Russia, Ukraine and Europe generally.

We express our solidarity with the working classes of Ukraine and Russia who will pay the heaviest price for this instance of Russian military adventurism.

We call for the unbanning of the Communist Party of Ukraine.

We call for united action by all progressive and peace forces in campaigning for the disbandment of Nato.

The EU is an active protagonist in events unfolding in Ukraine. We oppose the growing militarism and increased military spending by the EU under its PESCO (Permanent Structured Co-operation) programme as a growing threat to peace in Europe and globally.

We reject all efforts to silence voices for peace and reconciliation, whether in Russia, Ukraine or elsewhere, and oppose bans on media outlets that do not propagate the world view of Western imperialism and Nato.

Stop the war, start the peace!

Proposed by the Communist Party of Britain, the Communist Party of Ireland and the Tudeh Party of Iran.