Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 23 Mart Çarşamba günü Sezai Karakoç Kültür MerkezindeOmbudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konulu konferans verdi.

Konferansa, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Protokolü, Rektör Yardımcıları, Üniversitemiz Genel Sekreteri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Ombudsmanlığın kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu, Türk gelenek ve göreneklerinde yıllar öncesine dayanan hukuksal bir sistem olarak halk ile devlet arasında köprü niteliğinde olduğunu ifade etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ilimizde ve Üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz,  konferansın ilimiz adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ise Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ilk genel sekreteri olduğunu belirterek, “Kamu kurumları vatandaş için vardır. Hizmetler yapılırken yapılan yanlışların hızlı şekilde çözülmesi için KDK bir mekanizmadır. Vatandaş yargı yoluna, idare mahkemelerine de gidebilir ancak bu noktada yapılanların mevzuata uygun olmasına rağmen hakkaniyete uymadığı durumlarda Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılabilir. Son yıllarda, devletle vatandaşın kaynaşmasını sağlayacak birçok mekanizma geliştirildi. Hakkaniyet ölçüleri içerisinde vatandaşın refahı için kamu olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri’

Film gösteriminin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri’ başlıklı sunumunu yaptı. Başdenetçi Malkoç sunumunda TBMM Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini anlattı.

Konferansta yaptığı konuşmada Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç; “İnsan her ne kadar denetimi sevmesede, doğduğu günden beri denetime tabidir, bu durum hakkaniyet açısından gereklidir. Bu bağlamda, hizmetlerin denetlenmesi de gerekir. İdarenin her türlü eylem ve işlevi yargı denetimine tabidir, bu durum Anayasanın temel hükümlerinden biridir. Bazı durumlarda, eylem ve işlev hukuka uygun olabilir ancak yeterli bulunmayan, bilhassa hakkaniyete uygun olmayan durumların çözülmesi için KDK kurulmuştur. İdare ile ilgili yargıya intikal eden ve parlamentonun çalışmaları esnasındaki işleyiş hariç tüm konular kurumumuzun alanına girer” dedi. Kamu Başdenetçisi Malkoç, paylaşımları için son derece mutlu olduğunu belirterek, konferansta emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Ombudsmanlık kavramı, kurum işleyişi ve Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi konuların konuşulduğu, katılımcılar tarafından büyük ilgi gören konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Vali Mustafa Tutulmaz tarafından plaket takdimi yapıldı ve baston hediye edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a paylaşımları için teşekkür ederiz”