CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Filyos Limanı’nın işletmesinin kamu mu yoksa özel sektör tarafından mı yapılacağına ilişkin soru işaretlerinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı’nın “Yap, işlet, devret modeli “ ile ihaleye çıkılacağını söylemesinin ardından TPAO Genel Müdürü’nün Filyos Limanı işletmesini kendilerinin yürüteceğini açıklaması ile kanunun daha da bilinmez bir noktaya geldiğine dikkat çeken CHP’li Demirtaş; “Limanın işletmesinde ve kullanımında süreç açık, şeffaf bir şekilde yürütülmeli, kamunun kaynakları kullanılarak yapılan projede kamu zarara uğratılmamalı ve bölgemiz yerel özel sektörünün de ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, bölgemiz özel sektörü de sürecin içine dahil edilerek görüşleri alınmalı  ve bu şekilde bir planlama yapılmalıdır. Böylece, kamu kaynakları ile yapılan Filyos Limanı yine kamu tarafından işletilmiş olacak, özel sektörün talep ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yapılacak dengeli bir planlama ile Filyos Limanı’nın hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine en verimli şekilde katkı sunması sağlanmış olacaktır” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

FİLYOS Projesi Milli Bir Projedir

 “Filyos projesi milli bir projedir. 40 yıldır bölgede konuşulmaktadır. Ak parti hükümetleri projenin yapımını geciktirmişlerdir. Proje kamu kaynaklarıyla yapılan bir projedir. Ancak Filyos projesi yapım süreci açık, şeffaf bir şekilde yürütülmemekte, sarayın kapalı kapıları ardında yapılan gizli pazarlıklarla yürütülmektedir. Limanın alt yapı işlerinin ihale bedeli, ihaleyi alan firmalar gibi konularda kamuoyu yeteri kadar bilgilendirilmemiştir. Bu konularla ilgili verdiğimiz ısrarlı soru önergeleri üzerine Filyos Limanı alt yapı işleri ihale bedelinin 537 milyon 888 bin TL’den, 2 milyar 226 milyon TL’ye çıktığı yani 4 kat arttığı ortaya çıktığı, Filyos Limanı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı ihalesinin ise 439 gün kamuoyundan gizlendikten sonra 695 milyon bedel ile 5’li çeteden Kolin İnşaat şirketine 21/b pazarlık usülü gizli bir ihale verildiği ve  bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı ortaya çıkmış idi. Süreç açık şeffaf yürütülmediği için üst yapı işleri ile limanın işletmesinin kim tarafından yürütüleceği, kamunun ve bölgenin zararına işlemler yapılabileceği konularında bölge kamuoyunda ciddi kuşkular vardır.  Bu konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmemekte, süreci yine kapalı kapılar arkasında yürütmektedir.

Bakanlık Yap İşlet Devret Modeli İle İhale Edilecek Dedi

30.11.2020 tarih, 37423 Esas sayılı verdiğim soru  önergesi ile Filyos Limanı üst yapı işlerinin ve limanın işletmesinin özel sektör tarafından mı yoksa kamu tarafından mı yapılacağına dair soru cevaplanmamıştır. 18.11.2021 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, Filyos Limanı’nın üst yapı işleri ve liman işletmesi ile ilgili olarak “Üst yapı işleri Tosyalı Holding’e mi verilecektir? Limanı kamu mu, özel sektör mü işletecektir?” sorularına, verdiği cevapta; “Üstyapısının tamamlanması ve işletilmesine yönelik olarak 3996 kanun uyarınca Yap İşlet Devret modeli ile ihaleye çıkılması için çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip 3996 sayılı kanun uyarınca ihale ilanı resmi gazete ve yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanacak olup, ihaleye girmek isteyen isteklilere açıktır” demiştir.  17.12.2021 tarih,56091 Esas sayılı soru önergesi ile de yine benzeri sorular Ulaştırma bakanına sordum. Bu önergeye ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Filyos Limanı’nın üst yapı işlerinin Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir” şeklinde cevap verilmiştir.

TPAO Liman  İşletmesini Aldığını Söyledi

Limanın üst yapı ve işletmesinin saraya yakın yandaş bir şirkete kapalı kapılar ardından yapılan gizli pazarlıklarla verileceği iddiaları kamuoyunda konuşulurken, bu süreçte, 19 Şubat 2022 tarihinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in bir açıklama yaparak  “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO)’nın Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağı, Limanın yüzde 25-30’luk bölümünün de ticari kullanımına ayrılacağı” nı basına ifade etmiştir.

Kamu Zarara Uğramamalı,Özel Sektör De Gözetilmeli

Konuyla  ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise bir açıklama yapılmamıştır. Ulaştırma bakanlığının ve TPAO Genel müdürünün yaptığı açıklamalar bölgede kafa karışıklığına yol açmıştır. Filyos Limanı üst yapı işleri ile liman işletmesinin kamu tarafından yapılması doğru ve olumlu bir adımdır. Ancak Zonguldak kamuoyundan TPAO’nun liman işletmesinin sadece kendisinin kullanacağı, limanın kullanımının ticari işletmeler ve firmalar açısından sınırlandıracağı, hatta ticari kullanıma hiç açılmayacağı konuşulmaktadır.  Bu da bölge kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yaratmış durumdadır. Milli bir proje olan Batı Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin deniz ticaretine önemli katkılar sunacak olan bu limanın kullanımında bir denge kurulmalıdır. Filyos Limanı, Zonguldak iş dünyasının çok uzun zamandır beklediği bir projedir. Filyos Limanı’nın Zonguldak’ın ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacağı ve yeni istihdam olanakları oluşturacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, limanın işletmesinde ve kullanımında süreç açık, şeffaf bir şekilde yürütülmeli, kamunun kaynakları kullanılarak yapılan projede kamu zarara uğratılmamalı ve bölgemiz yerel özel sektörünün de ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, bölgemiz özel sektörü de sürecin içine dahil edilerek görüşleri alınmalı  ve bu şekilde bir planlama yapılmalıdır. Böylece, kamu kaynakları ile yapılan Filyos Limanı yine kamu tarafından işletilmiş olacak, özel sektörün talep ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yapılacak dengeli bir planlama ile Filyos Limanı’nın hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine en verimli şekilde katkı sunması sağlanmış olacaktır.

Reklam