Rusya’nın askeri olarak Ukrayna’ya girmesi çevresinde gelişen olaylar bağlamında, TKP Genel Sekreterlerinden, İsmail Nihat Akseymen (R. Yürükoğlu)’nun Sosyalizm kitabının birinci, ikinci ve üçüncü ciltlerinin önsözlerini ayrı ayrı yayınlıyoruz.

Önsözlerde;  ‘Yaşayan Sosyalizm’den  ‘Yaşanacak Sosyalizm’e yönelik önemli tesbitler olduğuna inanıyoruz.

 İyi okumalar

Okumak için ilgili kitap üstüne dokunarak okuyabilirsiniz

Reklam