TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak İl temsilcisi Turhan Demirtaş, adı MAKZON olarak projelendirilen, (Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi) ile ilgili olarak yapılması düşünülen yer konusunda itiraz edilmiş ve yargıya başvurulmuştu. MAKZON’un belirtilen yere yapılmasına yargı karşı çıkması üzerine tartışmalara açıklık getiren basın açıklaması yaptı.

Mimarlar Odası Zonguldak İl temsilcisi Turhan Demirtaş, açıklamasında; “MAKZON denilen Küçük Sanayi Sitesine neden itiraz ettik, yargıya neden başvurduk.

Mimarlar Odası olarak, Üzülmez Kültür Vadisine Küçük Sanayi Sitesi kurulmasına neden karşı olduğumuzu, bu yönde yapılacak plan değişikliklerine itiraz edeceğimizi, yargıya taşıyacağımızı, basın yoluyla ve her ortamda sözlü olarak açıklamıştık.

Küçük sanayi sitesi yapacak olanlar tanıdıklarımız, dostlarımız, onlarla bir işimiz yok.

Zonguldaklıların geleceğini karatmayacak, tarihini, kültürünü yok etmeyecek yatırımlara hiçbir zaman karşı olmamız düşünülemez. Ama yapılan yanlışa yanlış demek de bizim şiarımız, ilkemiz, görevimiz.

Biz, küçük sanayi sitesine değil, yapılacağı yere ve onu kotarma amaçlı plan değişikliğine karşıyız.

Yasalara aykırı olan plan değişikliklerini kamu adına yargıya taşıdık.

Mahkeme dosyayı konunun uzmanı bilirkişilere havale etti, ayrıntılı raporlarını istedi.

Bilirkişiler alanı gezdiler, her yönüyle incelediler ve raporlarını mahkemeye verdiler.

Mahkeme, belge ve bilgileri incelemeler sonucunda; yapılan plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdi ve plan değişikliklerinin iptaline karar verdi.

Keşke Makzon’cular yanlı, yanlış söylemlerle toplumu yanıltmaya, yargı kararını arkadan dolanmaya   çalışmaya başlamadan önce, uzmanların raporlarını iyi okuyup, bilgi sahibi olsalardı. Yargının kararına saygılı olmalarını beklerdik.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;

Mimarlar, Zonguldaklıların yarınlarını aydınlatmayı, mutlu ve sağlıklı yaşayacakları mekanları tasarlamayı asli görevleri bilirler. Kamu yararını, hukukun üstünlüğünü savunurlar. Gördükleri yasa dışı, yanlış, haksız ve hukuksuz uygulamalara itiraz ederler. Yine de düzeltilmezse yargıya taşırlar.

Mimarlar, Zonguldak’ın tarihini, kömürün serüvenini anlatan yapıların korunmasını,  nesillere aktarılmasını, endüstri mirası turizminin Zonguldak’ın geleceği için çok önemli ekonomik potansiyel bir güç olduğu görüşündedirler.

Küçük sanayi sitesi her yerde yapılabilir, ama bu alanda olmaz, olmamalı.

Zira bu alan; nesillerin emaneti endüstri mirası tescilli yapıları da kapsayan, kömürün bulunuşundan günümüze kadarki serüvenini sergileyen çok özel bir alan. Endüstri turizmi için başka hiçbir yerde bulunmayan özelliklere sahip bir alan. İçinde, şiir müzesi, şairler, sanatçılat sokağı, kömür kafe, restoranlar, butik oteller v.s. gibi sosyal ve kültürel amaçlı yapıların, otoparkların olacağı, yerli ve yabancı turistlere hitap etme olanağının sağlanacağı tek alan. Hatta yıkılacak olan Kültür Merkezinin yapılacağı en uygun alan.

Böylesine özelliklere sahip Kültür Vadisi alanı içinde, bir kaç kişiye iş bulunacak, istihdam sorunu çözülecek masalıyla küçük sanayi sitesi için plan değişikliği yapmak, yanlıştır, gaflettir, dalalettir.

Danışmayan, paylaşmayan, ben böyle istiyorum diyenlerin, her gördükleri boş yerlere bir şeyler sokuşturmaya, çalışmaları Zonguldak’ın geleceğini karartıyor.

Özetlersek; kamunun yararına olmayan, Zonguldak’a ve nesillere kötülük olarak değerlendirdiğimiz plan değişikliklerine bu nedenlerle karşı çıktık ve yargıya başvurduk.

İnanıyoruz ki; kazanan Zonguldak olacak.

Zonguldaklılara sesleniyor, “kentin sakini değil, sahibi olalım” diyoruz.

Reklam