Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle, SGK’da örgütlü bulunan Kamu Emekçileri sendikaları yaşanan sorunlarını ayrı ayrı dile getiriyor.

KESK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen yaşanan sorunları dile getirerek, taleplerini sıralıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde, yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Büro-Sen SGK önünde basın açıklaması yapmış ve iktidarın kamu emekçilerine yönelik politikasına tepki olarak kısa süreli iş bırakarak ‘siyah’ giyerek protesto yapacaklarını ifade etmişlerdi.

Bu tepkiye Türk Büro-Sen Zonguldak Şubesi ise Memur-Sen’e yönelik olarak ‘tavsiyemiz Siyah değil, ‘Sarı’ giymeleri gerektiğine dikkat çekmiş ve bir anlamda da Memur-Sen’in iktidara yakınlığı nedeniyle tepki göstermişti.

Bugün ise KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Zonguldak SGK önünde basın açıklaması yaptı.

KESK’e bağlı Sendikaların Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinde destek verdiği açıklamayı BES Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin yaptı.

BES Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin, yaptığı basın açıklamasında; “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2009 yılından bu yana her yıl 16 Mayısı kapsayan hafta “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlanırken haftanın amacı sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak ifade ediliyor.  Her geçen yıl içi boşaltılarak kutlanan sosyal güvenlik haftası gelinen noktada formaliteye dönüşmüş, geçmişte alınan bir kararın geçiştirilmesinden öteye gitmiyor.

“Kamusal emekliliğin tasfiye edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!”

1990’lı yılar itibariyle reform adı altında gündeme getirilen yasalarla temel bir hak olan sosyal güvenliğin adım adım tasfiyesini yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz. Asgari ücretin 1/3 gelire sahip olanın sağlık giderleri için GSS primi ödemek zorunda olduğu, muayene ve ilaç katkı paylarının miktarının her geçen gün arttığı sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın parası kadar yararlandığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!

Yine sözde reformların yarattığı sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılanlar, toplumun yarayan kanası haline geldi. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı bile asgari ücretin üzerindeyken, günümüzde emekli maaşları yüksek oranda asgari ücretin altında kaldı. Çalışanlar için emekli olduklarında düşük emekli maaşı almamaları için Bireysel Emeklilik Sistemi dayatıldı, çalışanın üç kuruşuna göz dikildi, 2008 yılı sonrası işe başlayanlar için mezarda emeklilik az gibi, çalıştığı süre arttıkça emekli maaşı bağlanma oranının düştüğü bir ucube sistem dayatıldı. Kamusal emekliliğin tasfiye edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!

İşsizlik fonunda toplanan paranın işçilerden çok patronlar için kullanıldığı, Türkiye İş Kurumu’nun siyasi iktidar tarafından arpalık olarak kullanıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!

Milyonlarca kadının emeğinin sömürüldüğü merdiven altı atölyelerde kayıtsız, güvencesiz çalışmaya mahkûm edildiği, ev içi emeğin yok sayıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!

“SGK emekçilerinin insanca yaşam talepleri için mücadelemizi yükselteceğiz”

“Genelde kamu emekçilerini özelde SGK Emekçilerini %5’lik zamma mahkûm eden, en düşük SKG Emekçisinin maaşının Nisan ayı açlık sınırının altında bırakılmasına neden olan sözleşmelere imza atan, SGK Emekçilerinin taleplerinin hiç birini Toplu Sözleşme sürecinde gündeme bile getirmeyen, SGK yönetiminde kamu emekçilerini temsilen Memur Sen temsilcisinin yer aldığı, SGK emekçilerinin hak kayıplarında bire bir sorumluluğu olan Memur Sen’in eylem kararları aldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!

Büro Emekçileri Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sosyal güvenlik haftasını kutlama haftası olarak değil mücadele haftası olarak görüyoruz, emekçilerin hak kayıplarının son bulmadığı taleplerimizin gerçekleşmediği durumda mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz.

Bizimde Sosyal Güvenlik haftasını kutlayacağımız günler gelecek, kamusal sağlık ve sosyal güvenlik hakkını kazandığımızda, SGK emekçilerinin talepleri gerçekleştiğinde, SGK’nın demokratik bir işleyişe kavuştuğu koşullarda tüm emekçilerle birlikte Sendikamız da SGK haftasını kutlayacak.

Dini imanı para olan bir anlayışı reddediyor, bireysel çıkarı değil toplumsal dayanışmayı esas alan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi için mücadelenin yanı sıra SGK emekçilerinin insanca yaşam talepleri için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz”

Reklam