Zonguldak Kömür Jeoparkı Jeoloji Sunumları – 1

(500 MİLYON YILDAN GÜNÜMÜZE ZONGULDAK)

14:00 Kapı Açılışı

PROGRAM AKIŞI

AÇILIŞ KONUŞMASI

14:30 – 14:35

Mustafa TUTULMAZ

Zonguldak Valisi

14:35 – 14:40 

 Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

SUNUMLAR

14:40 – 14:55

ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDA KÖMÜR OLUŞTURAN TAŞLAŞMIŞ (SİLİSLEŞMİŞ)  AĞAÇLAR ve KÖMÜR TOPLARI

ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI SAHA DANIŞMANI

ZBEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Dr. İbrahim BUZKAN 

14:55 – 15:10

  ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BELİRLENEN DOĞAL JEOSİT ADAYI LOKASYON ALANLARINDAN ÖRNEKLER

ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Maden Tetkik Arama Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Meftun PEHLEVAN

15:10 – 15:25

ZONGULDAK KARBONİFERİ İLE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOPARK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK ÖZELLİKLERİ

ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI DANIŞMA KURULU ÜYESİ

TTK Etüt Plan-Proje ve Tesis Daire Bşk. Şube Müd.

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Ali BALTAŞ

15:25 –15:40

ZONGULDAK (BATI KARADENİZ BÖLGESİ-TÜRKİYE) ÇEVRESİNDE YER ALAN ÜST KRETASE YAŞLI VOLKANİTLERİN PETROJENETİK ve JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi

 Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Gürkan BACAK

Reklam